نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار شهری

نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار شهری

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1044 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 ژانویه 2019

به روز رسانی در: 6 ژانویه 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نقش فضاهای شهری در توسعه پایدار شهری
مقاله فوق دارای 15 صفحه بوده که به عنوان یک کار دانشجویی مورد تایید استاد بوده و نمره بالایی گرفته ، همچنین دارای منابع و نتیجه گیری نیز می باشد و از جداول و نمودار نیز برای تفهیم بیشتر مطالب استفاده شده است (چندنمونه از جداول و نمودارها گذاشته شده است به عنوان نمونه در قسمت تصاویر )

از جمله مواردی که در این مقاله به آن پرداخته شده است:
فهرست مطا لب
چکیده
مقدمه
مرور نقش فضاهای شهری دردوره های تاریخی
فضاهای شهری پیش مدرن
مدرنیسم ،پست مدرنیسم وفضای شهری
عقلانیت ابزاری وعقلانیت ارتباطی
فضاهای شهری وتوسعه پایدار
نتیجه گیری