ناتوانی والدین در یادگیری کودکان

ناتوانی والدین در یادگیری کودکان

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 701 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 19 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
تداوم موفقیت آمیز زندگی همه انسان ها منوط به کسب یادگیری مثبت می باشد چرا که برای هر لحظه ای از زندگی، رفتار خاصی لازم می باشد که بدون آن پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود. در این میان نقش والدین در فرآیند یادگیری فرزندان و بخصوص در دوران نوجوانی بسیار مهم و حیاتی می باشد. فرزندان باید در رفتارهای منفی خود تجدید نظر نمایند و آنچه را که ندارند، به وجود آورند و رفتارهای نامطلوب را تغییر دهند. این تشکیل و تبدیل و تغییر رفتار، از راه عمل یادگیری و توسط پدر و مادر، مربیان آموزشی و جامعه امکان پذیر است. بر والدین و بخصوص مادران که زمان و فرصت بیشتری را در کنار فرزندان می گذرانند، تمامی مساعی خود را بر آموزش مفاهیم و روش های جدید به منظور تغییر در رفتار و زندگی فرزندان خویش به کار گیرند. برای رسیدن به این هدف باید ایده ها و روش های جدید به بچه ها ارائه شود تا آنان با یادگیری توصیه ها و بکارگیری آنها به تغییرات رفتاری مثبت دست یازند. اصولاً یادگیری تغییرات نسبتا ثابت در رفتار است که به شکل پاسخ های تقویت شده از تجربه و تمرین حاصل می آید. یادگیری سبب می شود که فرزندان بتوانند با محیط خود سازگاری یابند. این سازگاری از طریق حل مسائل تازه و ارضای نیازهای گوناگون امکان پذیر می باشد.
تغییری را می توان نتیجه یادگیری دانست که شرایط زیر را دارا باشد…

فهرست مطالب
مقدمه ۲
عوامل ضروری برای یادگیری: ۳
تفاوت رفتار یا فعالیت های بچه ها ۴
علت ناتوانی های یادگیری ۵
اختلا های رایج در ناتوانی های یادگیری ۶
علائم ناتوانی یادگیری ۷
علل ناتوانی والدین ۹
ناتوانی در حساب کردن ۱۰
ارزش‌ها و نگرش‌های خانواده نسبت به یادگیری ۱۳
منابع ۱۵

پاسخ دهید