مقایسه وظایف نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی

مقایسه وظایف نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1086 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 18 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقایسه وظایف نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی
چکیده:
نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد، بطوریکه بدون توجه به این جزء ، سایر اجزاء مدیریت ، مثل برنامه ریزی ، سازماندهی و هدایت نیز ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد. در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی بعمل آمد و رهبری و هدایت آن مشخص شد ، انتظار این است که هدفهای برنامه تحقق پیدا کند و در اجرای برنامه ، اطمینان وجود داشته باشد که روند حرکت دقیقاً بسوی اهداف تعیین شده می باشد. گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه بصورت دقیق اجرا گردد اما جهت گیری کلی در اجرای برنامه دارای انحراف بوده و ما را از هدف دور سازد. اطمینان از اینکه اجرای برنامه و هدایت آن درست صورت می گیرد و در صورت مشاهده انحراف ، اقدام لازم برای تصحیح آن بعمل می آید، نیازمند فرآیندی است که آن را نظارت و کنترل می نامند. در این پژوهش به بررسی مقایسه نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی می پردازیم.
واژگان کلیدی: کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت

مقدمه
تعریفی که در مورد کنترل و نظارت کرده اند عبارت است از : « ارزیابی تصمیم گیری ها و برنامه ها از زمان اجرای آنها و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحراف عملیات نسبت به هدفهای برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی بوجود آمده » . و همانطور که در این تعریف ملاحظه می گردد ، ارزشیابی جزئی از نظارت و کنترل بحساب می آید.
فرآیند کنترل شامل چند مرحله است که عبارتند از :
۱- تعیین شاخصها یا معیارها متناسب با هدفهای برنامه و پیش بینی نتایج برنامه
۲- تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده
۳- مقایسه اطلاعات مدون با معیارها و شاخصها
۴- تصمیم گیری و اقدام اصلاحی برای رفع نواقص یا تصحیح انحرافها

فهرست
چکیده
مقدمه
دليـــــل
انواع
الگـوي منطقي براي ارزيابي سازمان و برنامه ها
مفهوم کنترل و نظارت
تدوین شاخصها کلیدی ترین فعالیت در امر ارزیابی عملکرد
ویژگی شاخص های ارزیابی عملکرد
شبــهه
ارکان ارزيابي عملکرد
چه چيزي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؟
منابع

پاسخ دهید