موسیقی و اثرات آن

موسیقی و اثرات آن

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1219 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
در این مقاله که عنوان آن «پژوهشی در موسیقی واثرات آن» می باشد، سعی شده هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ علوم تجربی، تحقیق مختصری راجع به موسیقی و اثرات آن انجام گیرد. بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسائلی است که مخصوصاً جوانان زیادی را به خود مشغول داشته و بالتّبع سؤالات زیادی پیرامون آن مطرح شده و می شود. موسیقی را از جنبه های مختلفی ازجمله، فقهی، هنری و…می توان بررسی کرد، ولی آن چه بیشتر در این مقاله مدّنظر بوده، نگاه به موسیقی هم از جنبه علوم تجربی وهم ازمنظردین است که درکل، در مورد اثرات موسیقی برجسم و روان انسان، مطلب مختصری به دست می دهد. در مورد اهمّیّت وضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح بوده ولی بیشتر جنبه فقهی آن مدّ نظر بوده و از جنبه علم تجربی کمتر مورد توجّه واقع شده لذا در این مقاله سعی شده بیشتر به جنبه علم تجربی پرداخته شود.این مقاله در ۵ فصل تنظیم شده که در دو فصل نخست به تعریف موسیقی و انواع آن پرداخته و نیز ارتباط واژه موسیقی با واژه غنا ازنگاه مراجع عظام مطرح شده، سپس دریک فصل مجزّا وطولانی تری به انواع اثرات موسیقی بر جسم و روان که در بخشهای مختلفی ازآن، از روایات وآیات قرآن استفاده شده پرداخته شده است. و امّا فصل چهارم، برای آشنایی با نظرات علما و دانشمندان اسلام وغرب، راجع به موسیقی تنظیم شده ودر فصل آخر نیز بحث مختصری راجع به موسیقی درمانی وصحّت آن انجام شده است و درکل یک بحث نسبتاًجامعی که راجع به موسیقی نیاز بوده عنوان و ارائه گردیده است.
کلیدواژه : موسیقی، غنا، تأثیر، جسم، روان.

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدّمه ۲
موسیقی و انواع آن ۳
تعریف موسیقی ۳
انواع موسیقی ۴
فرق موسیقی و غنا چیست ؟ ۵
اولین غنا ۵
اثرات موسیقی برجسم و روان ۶
اثرات جسمانی و مادی موسیقی ۱۱
موسیقی وکمال انسان ۱۳
محتوای موسیقی چیست؟ ۱۴
نظرعلمای اسلام و دانشمندان غرب راجع به آثارموسیقی ۱۵
موسیقی درمانی ۱۵
منابع ۱۸

پاسخ دهید