مقاله شبکه های رو تراشه ای

مقاله شبکه های رو تراشه ای

تعداد صفحات: 117

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 40000 تومان

تعداد نمایش: 1218 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 فوریه 2018

به روز رسانی در: 17 فوریه 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله شبکه های رو تراشه ای
مقاله ترجمه شده با موضوع \”شبکه های رو تراشه ای\” به همراه فایل انگلیسی در قالب یک فایل ورد 117 صفحه ای. دارای 7 فصل.
شبکه های رو تراشه ای به عنوان یک حوزه ی تحقیقاتی مهم و رو به رشد پدیدار شده اند. زمانی که تعداد هسته ها افزایش می یابد، به منظور تسهیل استفاده از هسته ها و نیاز مبرم به ایجاد رابط قابل مقیاس نظیر شبکه های رو تراشه ای، نیاز به پهنای باند نیز متعاقبا افزایش می یابد. شبکه های رو تراشه ای که در حوزه های محاسبه ای متداول هستند از سرورهای گران قیمت تا وسایل سیستم رو تراشه ای را شامل می شود. این تنوع در سکوهای برنامه ای، منجر به انجام تحقیقاتی در زمینه ی شبکه های رو تراشه ای شده است که رشته های مختلفی را از معماری کامـپیوتر ، سیـستم های توکـاری و سیـستم های پیچـیده در ابعـاد خیلی بزرگ و غیره را در بر می گیرد. در اینجا ، به مفاهیم کلیدی در شبکه های رو تراشه ای می پردازیم تا دانشجویان و طراحان را با این حوزه آشنا کنیم.

عناوین اصلی مقاله :

مقدمه
ظهور عصر چند هسته ای
نیاز ارتباطی معماری های چند هسته ای
شبکه های رو تراشه ای در برابر شبکه های خارج از تراشه ای
اصول شبکه
تکامل تا رسیدن به شبکه های رو تراشه ای
اجزا سازنده ی شبکه رو تراشه ای
عملکرد و هزینه
تراشه های شبکه های روتراشه ایی موجود در بازار
IBM Cell
TeraFLOPS Intel
Tilera TILE64 و TILE64Pro
ST Microelectronics STNoC
واسط با ساختار سیستم
شبکه های با حافظه ی مشترک در چند پردازنده های تراشه ایی
تأثیر پروتکل انسجام روی عملکرد شبکه
نیازهای پروتکل منسجم برای شبکه های روتراشه ایی
بن بست شبکه در سطح پروتکل
تأثیر پیاده سازی طبقاتی نهانگاهی روی عملکرد شبکه ای
مسائل پیرامون طراحی کنترل گر حافظه و گره خانه
رجیسترهای بررسی وضعیت تراکنش و کمبود
شبکه های رو تراشه ای همزمان شده در سیستم های رو تراشه ای چند پردازنده ای
نقش مشخصه های برنامه در طراحی شبکه رو تراشه ای
شرایط طراحی شبکه های رو تراشه ای
سنتز شبکه رو تراشه ای
استانداردهای واسط شبکه شبکه رو تراشه ای
نکات کتابشناسی
تحقیقات موردی
جدیدترین ارزیابی ها
توپولوژی
ابزارهای اندازه گیری برای مقایسه توپولوژی ها
توپولوزی های مستقیم، حلقه ها، مش ها و torus ها
توپولوژی های غیر مستقیم: پروانه ای، شبکه های کلاز و درختان فت
توپولوژی های نامنظم
جداسازی و ادغام
یک نمونه الگوریتم برای ساخت توپولوژی
طرح بندی و پیاده سازی
متراکم سازها
تأثیر معیارهای انتزاعی روی پیاده سازی روتراشه ای
نکات کتاب شناسی
تحقیقات موردی
جدیدترین ارزشیابی ها
مسیر یابی
انواع الگوریتم های مسیریابی
جلوگیری از بن بست
مسیریابی جبری به ترتیب ابعاد
مسیریابی oblivious
مسیریابی سازشی
مسیریابی مدل دور سازشی
اجرا
مسیریابی منبع
مسیریابی بر اساس جدول گره ها
مدارهای ترکیبی
مسریابی ساز شی
مسیریابی در توپولوژی های نامنظم
کنترل جریان
پیام ها، بسته ها، فلیت ها، ظرفیت ها
کنترل جریان بر اساس پیام
سوییچینگ مدار
کنترل جریان براساس بسته
ذخیره سازی و جلو روی
برش – مسیر
کنترل جریان براساس فلیت
ورم هول
کانال های مجازی
کنترل جریان بدون بن بست
VC های گریزی
بافر میانگیر
پیاده سازی
اندازه بینی میانگیری با زمان برگشت دهی
سیم های سیگنال دهی معکوس
پیاده سازی کنترل جریان در سیستم های رو تراشه ای چند پردازنده ای ها
ریز ساختار مسیر یاب
ریز ساختار مسیر یاب کانال مجازی
خط لوله
اجرای خط لوله ای
بهینه سازی خط لوله ای
سازمان میانگیر
طراحی سوییچینگ
طرح عرضی
تسریع کننده تقاطعی
برش دهی تقاطعی
تخصیص گرها و داورها
داور نوبتی سازی
داور ماتریسی
تخصیص گر ، تفکیک پذیر
تخصیص گر جبهه ی موج
سازمان دهی تخصیص گر
پیاده سازی
پایه سازی مسیریاب
اجرای میانگیرها
نتایج
شکاف بین ایده آل و جدیدترین تحول ها
تعریف ساختار و ایجاد رابط ایده آل
تعریف جدیدترین ها
اختلاف انرژی – تأخیر – بازده شبکه
چالش های تحقیقاتی مهم
شبکه های رو تراشه ای با انرژی پایین
فراتر از رابط های معمولی
سکوت دوباره شبکه های روتراشه ای
زیر ساختارهای شبکه رو تراشه ای
معیارهای شبکه های رو تراشه ای
کنفرانس های شبکه های رو تراشه ای