تحقیق انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی

تحقیق انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای  بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی

تعداد صفحات: -

نوع فایل: zip

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1211 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 جولای 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله انگلیسی روانپزشکی؛ پویایی کمی عبارات احساسی در خانواده درمانی برای بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی
Quantifying the dynamics of emotional expressions in family therapy of patients with anorexia nervosa

A B S T R A C T

Emotional interactions have been considered dynamical processes involved in the affective life of humans and their disturbances may induce mental disorders. Most studies of emotional interactions have focused on dyadic behaviors or self-reports of emotional states but neglected the dynamical processes involved in family therapy.
The main objective of this study is to quantify the dynamics of emotional expressions and their changes using the family therapy of patients with anorexia nervosa as an example. Nonlinear methods characterize the variability of the dynamics at the level of the whole therapeutic system and reciprocal influence between the participants during family therapy. Results show that the variability of the dynamics is higher at the end of the therapy than at the beginning. The reciprocal influences between therapist and each member of the family and between mother and patient decrease with the course of family therapy. Our results support the development of new interpersonal strategies of emotion regulation during family therapy. The quantification of emotional dynamics can help understanding the emotional processes underlying psychopathology and evaluating quantitatively the changes achieved by the therapeutic intervention

چکیده
روابط احساسی فرایندهای دینامیکی درگیر در زندگی عاطفی انسان در نظر گرفته شده است و اختلالات آنها ممکن است اختلالات روانی را القا کند. اکثر مطالعات از روابط احساسی در رفتار دوتایی و یا گزارش خود از حالات هیجانی متمرکز است اما فرآیندهای دینامیکی در خانواده درمانی نادیده گرفته شده است . هدف اصلی از این مطالعه تعیین پویایی عبارات احساسی و تغییرات آنها با استفاده از خانواده درمانی در بیماران مبتلا به بی اشتهایی عصبی به عنوان مثال می باشد . روش غیر خطی مشخص تنوع از پویایی در سطح سیستم درمانی طیف و نفوذ متقابل بین شرکت کنندگان در طول درمان خانواده است. نتایج نشان می دهد که تنوع از پویایی در پایان درمان از آغاز بالاتر است. تأثیرات متقابل بین درمانگر و هر یک از اعضای خانواده و بین مادر و کاهش بیمار با این دوره از خانواده درمانی خواهد بود . نتایج ما در طول درمان خانواده حمایت از توسعه استراتژی های فردی جدید و تنظیم احساسات را داشته ایم . کمی سازی پویایی احساسی می تواند کمک به درک فرایندهای عاطفی اساسی آسیب شناسی روانی و ارزیابی کمی تغییرات به دست آمده توسط مداخله درمانی خواهد بود .

بصورت تایپ شده و ترجمه سیلیس و روان که پس از پرداخت لینک دانلود محصول نمایش داده میشود.