علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد

علل و عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد

تعداد صفحات: 45

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 871 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 21 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه:
نوشتن درباره ی اعتیاد، این پدیده شوم جهانی کار آسانی نیست. برای اثر بخش بودن نوشته ها نیز آگاهی و مطالعه در خوری لازم است. در این زمینه باید حرف دل کسانی را نوشت که در این گرداب غوطه ورند، باید از اعماق وجود و حتی از داخل مویرگ های مغزی آن ها حرف ها را گرفت علت یابی کرد و چاره ای اندیشید. من در این تحقیق هر گز بنا ندارم صرفا برای نوشتن، بنویسم بلکه واقعا احساس درد و خفگی می کنم، احساس می کنم مسئولیت بزرگی دارم. به یاد بیاوریم شهدا را که در لحظات وداع سفارش می کردند: مواظب این کشور باشیم. اگر به خود بیاییم در خواهیم یافت در هر شغل و مقامی هستیم چه وظیفه ای داریم بدون شک لازم است هر کس در حیطه ی کار خودش، به نحو ا حسن انجام وظیفه کند، ولی شرط کافی نیست.
در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم آتش اعتیاد فوران می کند، سیل بنیان کن آن به راه افتاده است جوان را می سوزاند پدر را می سوزاند خانواده را از هم فرو می پاشد مال و اموال را نابود می کند فرزندان را در هم می شکند فساد و فحشا و خفت و خواری و تسلیم پذیری، ناتوانی ، خمودی، سستی و بی تفاوتی به همراه می دارد. انواع بیماری ها را روانه کشور می کند. امید ها را می گیرد استعداد های خدادادی جوانان ما را نابود می کند. مغز های متفکر را تو خالی می کند ، بیت المال مملکت را از بین می برد. در این اوضاع چه وظیفه ای متوجه ماست؟ واقعا چه باید کرد؟ این جنگ ویران کننده، مرز، حصار و سنگر و باروت و توپ و تفنگ و زن و مرد وپیر و جوان و کودک پولدار و بی پول و… نمی شناسد. در این جنگ دشمن آشکار نیست، نمی توان قلب او را نشانه گرفت.
فهرست مطالب
• فصل اول: طرح تحقیق(کلیات)
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش ۴
اهداف پژوهش ۵
اهداف کلی ۵
اهداف جزئی ۵
پرسش ها و فرضیه ها ۶
تعاریف،اصطلاحات، واژه ها ۷
محدودیت های پژوهش ۸
محدودیتهای در کنترل محقق ۸
محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۸

• فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه ۹
مبانی نظری تحقیق ۹
علل و عوامل موثر بر اعتیاد ۹
پیشینه تحقیق ۱۰
جمع بندی و نتیجه گیری ۱۲
روش های مبارزه با اعتیاد ۱۲

• فصل سوم:روش های تحقیق
مقدمه ۱۵
روش پژوهش ۱۵
جامعه ی تحقیق ۱۵
نمونه و روش نمونه گیری ۱۶
ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۶
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۷

• فصل چهارم: یافته های تحقیق(داده ها و تجزیه و تحلیل آنها)
مقدمه ۱۸
توصیف اطلاعات(ارائه داده ها) ۱۸
تحلیل اطلاعات(آزمون فرضیه) ۱۹

• فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه ۳۴
بحث و نتیجه گیری ۳۴
پیشنهادها ۳۸
• پیوست ها ۳۹
• فهرست منابع ۴۱

پاسخ دهید