طراحی سیستم های حرارتی موتورخانه مسکونی

طراحی سیستم های حرارتی موتورخانه مسکونی

تعداد صفحات: 62

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 2299 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 10 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

طراحی سیستم های حرارتی موتورخانه مسکونی
ساختمان 3 طبقه با جزییات کامل

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی طرح
1-1-معرفی ساختمان 4
1-2-نقشه ی پیلوت وطبقات تیپ 6
1-3-محاسبه U(ضریب گرمایی کل دیوار) برای دیوار های ساختمان 9
1-3-1سالن پذیرایی: 10
1-3-2-آشپزخانه 11
1-3-3-اتاق خواب شرقی: 13
1-3-4اتاق خواب غربی: 14
1-3-5-توالت: 15
1-3-6-حمام 15
1-3-7-کف(طبقه اول) 16
1-3-8-کف پذیرایی و اتاق خواب ها 17
1-3-9-سقف(طبقه چهارم) 17
1-4-محاسبه ی بار گرمایی ساختمان 18
1-4-1ضرایب تصحیح در محاسبات بار گرمایی پروژه 18
1-4-2-ضریب ارتفاع: 19
1-4-2-ضریب موقعیت: 19
1-4-3-طبقه اول 20
3-5-جمع بندی بار حرارتی طبقه اول 26
1-5-جمع بندی بار حرارتی طبقه دوم 32
1-6-طبقه سوم 33
1-6-1-جمع بندی بار حرارتی طبقه سوم 38
1-7-طبقه چهارم 39
1-8-جمع بندی بار حرارتی طبقه چهارم 44
1-9-مجموع بار حرارتی ساختمان 42

فصل دوم: اجرای پروژه
2-1رادیاتور 47
2-2-جدول مشخصات رادیاتور: 47
2-3-محاسبه تعداد پره رادیاتورها در هر قسمت از هر طبقه پروژه 48
2-4-طراحی شبکه لوله کشی رادیاتور 49
2-5-محاسبه قطر لوله ها در شبکه ی لوله کشی رادیاتور 50
2-6-محاسبه ی قطر لوله های شبکه رادیاتور در ساختمان پروژه 51
2-7-انتخاب پمپ 52
2-8-دبی آب گرم بهداشتی مصرفی ساختمان 53
2-9-منبع دو جداره 53
2-9-1-ظرفیت حرارتی منبع دو جداره 53
2-9-2-حجم مخزن دو جداره 53
2-9-3-پمپ آب گرم گرمایش ازکلکتور به منبع دو جداره: 54
2-9-4-پمپ سیر کولاتور برگشت آب مصرفی 54
2-10-دیگ 55
2-10-1-ظرفیت حرارتی دیگ 55
2-10-2-مدل دیگ 55
2-11-مشعل 55
2-11-1-ظرفیت حرارتی مشعل 55
2-11-2-مصرف سوخت 56
2-11-3-حجم منبع سوخت 56
2-12-منبع انبساط باز 57
2-12-1-حجم منبع انبساط باز 57

معرفی ساختمان
ساختمان مسکونی واقع در …………………………..، شامل چهار طبقه روی پیلوت ،هر طبقه شامل یک واحد می باشد.آپارتمان از چهار طرف در تماس با هوای بیرون فرض شده است.ابعاد زمین ساختمان12*10 معادل120m2می باشد و ارتفاع هر واحدm3 است.