شرکت های تعاونی و تاریخچه

شرکت های تعاونی و تاریخچه

تعداد صفحات: 24

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 883 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 21 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 21 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

شرکت های تعاونی و تاریخچه

تاریخچه تعاون
نخستین تلاشها برای تشکیل تعاونی های مدرن در استرالیا انجام گرفت.در اوایل دهه دوم قرن نوزده، برخی متدهای آرمانشهری رابرت اون Robert Owen در مورد محکومین آزاد شده هانتر ولی Hunter Valley به اجرا درآمد ودر دهه سوم قرن نوزدهم ،با ورود مهاجران آزاد به کشور ،تعاونی های گوناگون تولید و خرده فروشی ، مشابه اولین موج تعاونی ها در بریتانیا، راه اندازی شدند.اما در شرایط نامشخص آن زمان ،که از کمک های خیرخواهانه یا حتی کمک های مالی ناچیز محلی قابل اتکا خبری نبود،،جای شگفتی نیست که گونه ای از خودیاری ـ “تشکل همیاری “ـ به بهترین وجه ریشه بدواند .این تشکل های بیمه مشترک به تدریج به نیروهای عمده ی اجتماعی اقتصادی استرالیا تبدیل شده و از گهواره تعاون که در آن پرورش یافته بودند ، بیرون آمدند”.اعضای این تشکل ها که آرزوداشتند با استفاده از زمین و ساخت وسازی ارزان صاحب خانه شوند ،دست به ابتکار بریتانیایی دیگری ،به نام” تشکل ساختمان سازی” زدند.اولین تعاونی مصرف در آغاز سال 1859در بریسبینBrisbane تاسیس شد،و از دهه ششم قرن نوزدهم به بعد ،پذیرش نظام راچدیل به باز شدن صدها فروشگاه تعاونی انجامید ،بخشی که ، تا دهه پنجم قرن بیستم،شکل غالب تعاونی ها شد
در دهه نهم قرن نوزدهم ،توسعه تعاونی های کشاورزی آغاز شد .تشکیل این تعاونی ها مهمترین اقدام عمده ی آنچه که اقتصاد صادرات محور خوانده می شد ،بود.باید پذیرفت که استرالیا و نیوزیلند از “قیمومیت دولت”، که بسیاری از تعاونی ها از آن گریزی نداشتند،فرار کردند،اما در طول دوران بین دو جنگ، به واسطه دخالت رو به رشد دولت،تعاونی های کشاورزی ،از این آزادی محروم شدند.به عنوان مثال در کوینزلند (Queensland) ،از سال 1923 به بعد ، دولت نیشکر را می خرید، به تخلیص کنندگان تحویل می داد و این محصول در سرتاسر استرالیا به قیمتی واحد به فروش می رسید. هیئت های بازار یابی یک عنصر تعاونی را به حساب آوردند:کشاورزان به خودشان رای می دادند،اما بعد باید از رای اکثریت تبعیت می کردند.در استرالیا هم مثل کانادا سیلوهای گندم وجود داشت،اما این سیلوها که برای تعاونی های کانادا خیلی مهم بودند ،در استرالیا، از آن دولت بودند .فقط در غرب استرالیا ، یک بخش تعاون مستقل وجود داشت.هوراس پلانکت (Horace Plunkett )مروج بزرگ تعاونی های کشاورزی ، در این باره به اختصار می گوید:استرالیا ،از نظر اجتماعی پیشرفته بود و فن نظارت دولتی را بر تعاون ترجیح می داد..
بعد از آن تعاون به ژاپن آمد .به لحاظ اهمیت ژاپن در توسعه تعاونی های بزرگ کشاورزی و مصرف ،ما به تفضیل بیشتری به تاریخچه ی تعاون این کشور می پردازیم.تا زمان اصلاحات می جی (Meiji) در سال 1868،ژاپن جامعه ای عمیقا فئودالی با اختلافات شدید طبقاتی بود که با بقیه دنیا رابطه ای نداشت .تنها در سال 1873 تغییری از اقتصاد پایاپای (بر پایه برنج)به اقتصاد پولی ایجاد شد.با توجه به آنچه در مورد رابطه بین ظهورجامعه جدید و توسعه تعاونیها می دانیم،شاید جای شگفتی باشد که اینقدر زود تعاونی مصرف در این کشور تشکیل شود:در سال 1878 یک روزنامه در مقاله ای به طرح اجمالی نظام راچدیل پرداخت ،و ظرف دو سال ، چهار تعاونی تاسیس شدند. مؤسسان این تعاونی ها ترکیب غریبی از تجار و اشرافیان سامورایی بودند که هر دو به ایجاد بازار برنج و تضمین چرخش پول علاقه داشتند .جای شگفتی نیست که با توجه به سرعت کند مدرنیزاسیون ونداشتن پایگاهی در بین عوام ،آن چهار تعاونی عمر کوتاهی داشته باشند.