سیستمهای حمل و نقل هوشمند ( ITS)

سیستمهای حمل و نقل هوشمند ( ITS)

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1193 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 29 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:
سیستمهای حمل ونقل هوشمند، سیستمهایی متشکل از فناوریهای نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترومکانیک و … هستند که در برنامـه ریـزی سیسـتمهای حملونقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا مینمایند. قدمت کاربرد و برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) به اوایل دهه ۹۰ میلادی می رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه، طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند. با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل ونقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصاعدی و مشکﻻت عرضه، شاخه های مختلف ITS توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل ونقل برای دولت ها فراهم می آورد. در جهت دستیابی به مزایای کاربرد سیستمهای متنوع ITS ، در نخستین گام، می بایست اقدام به برنامه ریزی و طراحی معماری ITS در منطقه، ناحیه و کشور نمود تا با اجرای هر کدام از سیستمها، در آینده دارای یک سیستم یکپارچه حمل ونقل هوشمند باشیم و از استانداردهای آنها بهره ببریم. در این زمینه کشور ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن، پیشرفت های چشمگیری داشته اند و سایر کشورها نیز به نحوی از تجربیات این کشورها بهره مند شده اند. از مهمترین مزایای استفاده از سیستم های حمل ونقل هوشمند می توان به افزایش کارایی حرکت و جابجایی برای کاﻻ و مسافر، کاهش تـراکم ترافیـک، افـزایش تـوان مـدیریت ساختارهای حمل ونقل، افزایش ایمنی، کاهش هزینه های عملیاتی و کاهش عوارض زیست محیطی و مصرف سوخت اشاره نمود.

کلید واژه ها : سیستم های حمل و نقل هوشمند ، معماری ملی ، کاربرد ، منافع
مقدمه
تعریف سیستمهای حمل و نقل هوشمند
معماری
خدمات استفاده کننده
موجودیت
مشخصات سیستمهای موفق عظیم
مزایا و منافع کاربرد سیستمهای حمل و نقل هوشمند
نتیجه گیری
فهرست منابع

پاسخ دهید