رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت

رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت

تعداد صفحات: 108

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1834 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رساله بیمارستان 64 تا 200 تخت
چکیده
در چند سال گذشته و در پی گذراندن دروس دانشگاهی و آشنایی با مقوله طراحی مراکز درمانی این موضوع که پزشکی نیز گام به گام همراه با معماری تخصصی تر شده ولی در این بین ارتباط آن ها که در نقطه مراکز درمانی تلاقی پیدا می کند در کشور ما کاملا ضعیف می نماید و خصوصا ناتوانی مراکز تخصصی در این زمینه کاملا مشهود است.
از آن زمان این سوال کاملا ذهن مرا به خود مشغول ساخت و هر چه می گذشت بر تشویش ذهن من در این زمینه افزوده می شد.
چگونه می توان شکل عمومی بیمارستان ها را از حالت فعلی خارج نمود و به بیمارستان به عنوان یک فضایی کاملا حرفه ای چه از لحاظ غالب معماری و چه از لحاظ تخصص پزشکی نگریست و صرفا جنبه عملکردی این فضا مشهود و چشمگیر نباشد؟
آغاز راه دشوار و پایانش نامعلوم بود. در ابتدای امر متوجه موضوع مهمی شدم که دو طرف (معماری و پزشکی) به آن منتهی می شدند …

فصل اول
۱-۱مقدمه    ۲
۲-۱تاریخچه    ۳
۳-۱-۱-نظام سنتی    ۶
۳-۱-۲-نظام نوین    ۶
۳-۱-۳- تحول مراکز درمانی :    ۷
۴-۱-تقسیم بندی بر حسب وظیفه در بیمارستان ها    ۸
۵-۱- بیمارستان های اولیه    ۱۱
۵-۱-۱-بیمارستان سنت کراس در وینچستر    ۱۱
۵-۱-۲-بیمارستان سنت مری در چیچستر    ۱۲
۵-۱-۳- بیمارستان فورد در کاونتری    ۱۲
فصل دوم
۱-۲-وسعت استان آذربایجان غربی:    ۱۴
۲-۲-مختصات جغرافیای آذربایجان    ۱۵
۳-۲-۱-پیشینه تاریخی:    ۱۶
۳-۲-۲-آثار تاریخی:    ۱۶
۴-۲-ارومیه    ۱۷
۵-۲-ویژگی های اقلیمی شهر ارومیه :    ۱۹
۵-۲-۱- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی منطقه:    ۱۹
۵-۲-۲-اقلیم منطقه    ۱۹
۶-۲ ویژگی‌های جغرافیایی:    ۲۴
۶-۲-۱-نحوه‌ی توزیع و دسترسی آب شهری:    ۲۴
۶-۲-۲-جغرافیای سیاسی استان    ۲۵
۶-۲-۳- بافت و توسعه فضایی شهر در دوران اخیر    ۲۶
۶-۲-۴- راه های استان    ۲۷
۶-۲-۵-گرگونی شهری    ۲۷
۶-۲-۶- تقسیمات سیاسی استان:    ۲۸
۶-۲-۷- موقعیت اقتصادی اجتماعی:    ۲۹
۶-۲-۸- نگاهی به موقعیت  جغرافیایی    ۲۹
۶-۲-۹-وضعیت گسل ها و زلزله خیزی استان    ۳۰
۶-۲-۱۰- تاریخچه زلزله منطقه و احتمال لرزه خیزی:    ۳۱
۶-۲-۱۱- تکتونیک زمین    ۳۱
۶-۲-۱۲-فرونشست دریاچه ارومیه    ۳۲
۶-۲-۱۳-موقعیت شهر ارومیه در ارتباط با جلگه، دریاچه و رودخانه    ۳۲
۶-۲-۱۴- پوشش گیاهی    ۳۳
۶-۲-۱۵- جغرافیای انسانی    ۳۳
۶-۲-۱۶-دین وآئین    ۳۳
شکل ۸-۲ دین و ایین در مردم    ۳۴
۶-۲-۱۷- زبان و گویش    ۳۴
۶-۲-۱۸- لباس در فرهنگ …    ۳۵
شکل ۹-۲ لباس محلی    ۳۶
۶-۲-۱۹- آداب و رسوم    ۳۶
فصل سوم
۱-۳- مراکز پزشکی ، بهداشتی ، مطب های جمعی    ۳۸
۲-۳-عوامل موثر در طراحی:    ۳۹
۳-۳- بیمارستان ها    ۴۰
۴-۳- انواع بیمارستان    ۴۱
۵-۳- بررسی و برنامه ریزی احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی    ۴۱
۵-۳-۱-موقعیت جغرافیایی منطقه تحت پوشش بیمارستان ۶۴ تختخوابی    ۴۲
۵-۳-۲- وضعیت جمعیت شناسی منطقه    ۴۲
۵-۳-۳- وضعیت اقتصادی منطقه    ۴۳
۵-۳-۴- وضعیت بهداشتی – درمانی مردم    ۴۳
۵-۳-۵- وضعیت موسسات بهداشتی – درمانی    ۴۳
۵-۳-۶- اطلاعات سرمایه گذاری    ۴۴
۶-۳-شاخص تخت    ۴۵
۷-۳- بیمارستان از بعد منطقه ای    ۴۷
فصل چهارم
۱-۴-طرح ساختمان بیمارستان ۶۴ تختخوابی و عملکرد بخشها    ۵۲
۲-۴-بخش های بستری    ۵۴
۳-۴-تناسب بیمارستان ۶۴ تختخوابی با ظرفیت بخش خوابگاهی    ۵۵
۴-۴-ترتیب تختها    ۵۶
۵-۴- درها و پنجره ها    ۵۷
۶-۴-خدمات عمومی در بخش های بستری داخلی / جراحی    ۵۹
۷-۴- سیستم های راهبری بیمارستان در رابطه با بخش های بستری داخلی / جراحی    ۵۹
۸-۴- توزیع خوراک و آشامیدنی بیماران    ۶۰
۹-۴- آورد و برد بیماران بستری    ۶۱
۱۰-۴-رختکن کارکنان    ۶۲
۱۱-۴- اتاق های معاینه و درمان    ۶۳
۱۲-۴-ملاقات بیماران    ۶۴
۱۳-۴- شرایط مناسب محیط بیمار    ۶۵
۱۴-۴- نور ، منظره و تهویه طبیعی    ۶۶
۱۵-۴-نور مصنوعی    ۶۶
۱۶-۴- دما ، رطوبت و تهویه مکانیکی    ۶۷
۱۷-۴- بهداشت محیط و کنترل عفونت    ۶۸
۱۷-۴-۱- ایمنی    ۶۸
۱۷-۴-۲- صدای مطلوب و نامطلوب    ۶۸
۱۷-۴-۳-تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران    ۷۱
۱۷-۴-۴-رنگ و فضای معمولی    ۷۲
۱۷-۴-۵- امکانات مناسب برای معلولان    ۷۳
۱۷-۴-۶-حمام ها و سرویس های بهداشتی    ۷۴
۱۸-۵- تهسیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش های بستری داخلی / جراحی    ۷۵
۱۹-۵- ـ رابطه « کنترل عفونت » با برنامه ریزی و طراحی بخش های بستری داخلی / جراحی    ۷۶
۲۰-۵-ایمنی    ۷۷
۲۰-۵-۱- ایمنی در برابر زلزله    ۸۱
۲۰-۵-۲-ایمنی بیماران در برابر خطرات فیزیکی داخلی بخش    ۸۳
۲۱-۵-  ارتباط بخشهای بستری داخلی / جراحی در بیمارستان    ۸۴
۲۲-۵- ظرفیت یک بخش بستری داخلی / جراحی    ۸۶
۲۳-۵-ارتباط بخش های بستری داخلی / جراحی با سایر بخشهای بیمارستان    ۸۷
۲۳-۵-۱- آورد و برد بیماران    ۸۷
۳۲-۵-۲-آورد و برد ابزار و وسایل    ۸۹
۲۴-۵-۱- انتخاب مدول شبکه ستوه های سازه ساختمان    ۹۱
۲۴-۵-۲- مکان ایستگاه پرستاری    ۹۲
۲۴-۵-۳-گروه بندی بیماران برحسب شدت و شرایط بیماری و خصوصیات روانی بیمار    ۹۳
۲۴-۵-۴- بیماران در شرایط سخت بیماری    ۹۳
۲۴-۵-۵-بیماران در شرایط متوسط بیماری    ۹۴
۲۴-۵-۶- بیماران در دوران نقاهت    ۹۴
۲۴-۵-۷-ظرفیت بخش بستری و مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری    ۹۴
۲۴-۵-۸- فضاهای مشترک بین دو بخش بستری    ۹۵
۲۵-۴- بخش های کمک تشخیص    ۹۶
۲۵-۴-۱- رادیولوژی سنتی    ۹۸
۲۵-۴-۳- تجهیزات    ۱۰۰
۲۵-۴-۴-بیمار    ۱۰۱
۲۵-۴-۵- مسیر حرکتی پرسنل    ۱۰۲
۲۵-۴-۶-مسیر حرکتی اطلاعات    ۱۰۳
۲۵-۴-۷-عملکرد    ۱۰۴
۲۵-۴-۸-اجزاء یک اتاق عکسبرداری تشخیصی    ۱۰۴
۲۵-۴-۹- اتاق انتظار     ۱۰۵
۲۵-۴-۱۰- اتاق کار    ۱۰۵
۲۵-۴-۱۱-رختکن بیمار    ۱۰۶
۲۵-۴-۱۲- منطقه کاری تکنسین    ۱۰۷
۲۵-۴-۱۳-خواندن و مشاوره    ۱۰۹
۲۵-۴-۱۴- بایگانی فیلم    ۱۱۱
۲۵-۴-۱۵- پردازش فیلم    ۱۱۱
۲۶-۴- آزمایشگاه    ۱۱۶
جدول ۴-۱-آزمایشهای انجام شده در بیمارستان عمومی برحسب بیمار/روز     ۱۱۸
۲۶-۴-۱- نکاتی پیرامون تاسیسات آزمایشگاه    ۱۱۸
۲۶-۴-۲-آزمایشگاه ها ، تشخیص عملکردی    ۱۱۹
۲۷-۴-  بخش جراحی    ۱۲۰
۲۶-۴-۱- ارتباط عملی    ۱۲۲
۲۶-۴-۲- تجهیزات    ۱۲۴
۲۶-۴-۳- محل تماشا    ۱۲۴
۲۶-۴-۴-اندازه اتاق    ۱۲۵
۲۶-۴-۵- ساختمان و تجهیزات بخش اعمال جراحی     ۱۲۶
۲۶-۴-۶- محاسبه ابعاد اتاق عمل و اندازه وسایل ثابت    ۱۲۸
۲۶-۴-۷-دیوارها ، کف و سقف اتاق عمل    ۱۲۹
۲۶-۴-۸-تعداد اتاق های عمل نسبت به ظرفیت بیمارستان    ۱۳۰
جدول ۴-۲- ظرفیت بیمارستان و تعداد اتاق    ۱۳۱
۲۶-۴-۹- سازمان دهی بخش جراحی    ۱۳۱
۲۶-۴-۱۰- قسمت استریلیزاسیون     ۱۳۲
۲۶-۴-۱۱- فضاهای اصلی عمل جراحی    ۱۳۳
۲۶-۴-۱۲- امکانات پس از عمل    ۱۳۵
۲۷-۴-  بخش مراقبت های ویژه    ۱۳۵
۲۸-۴-  بخش های خدمات و پشتیبانی    ۱۳۷
۲۸-۴-۱- محوطه خدمات رسانی    ۱۳۷
۲۸-۴-۲- فضاهای تدارکاتی    ۱۳۸
۲۸-۴-۳- وسایل حمل و نقل    ۱۳۹
۲۸-۴-۴- تدارکات متمرکز    ۱۳۹
۲۸-۴-۵- بخش های تاسیسات حرارتی ، سوخت زباله و برق اورژانس    ۱۴۰
۲۸-۴-۶-محل استقرار و نصب دستگاه های زباله سوز    ۱۴۰
۲۸-۴-۷-تدارکات فنی    ۱۴۱
۲۸-۴-۸- تهویه و گازها    ۱۴۲
۲۸-۴-۹-واحد گرمایش مرکزی    ۱۴۲
۲۸-۴-۱۰- سیستم های برق    ۱۴۳
۲۸-۴-۱۱-تامین مرکزی گاز    ۱۴۳
۲۸-۴-۱۲- کارگاه ها    ۱۴۳
۲۸-۴-۱۳- بونکرها    ۱۴۴
۲۸-۴-۱۴-آشپزخانه    ۱۴۴
۲۸-۴-۱۴-۱-سالن غذا خوری ( سلف سرویس )    ۱۴۴
۲۸-۴-۱۴-۲-تدارک غذا    ۱۴۵
۲۸-۴-۱۴-۳- آشپزخانه مرکزی    ۱۴۵
۲۸-۴-۱۴-۴- بخش انبار مواد غذایی    ۱۴۶
۲۸-۴-۱۴-۵-آشپزخانه و عملکرد آن    ۱۴۶
۲۸-۴-۱۵- رختشویخانه    ۱۴۷
۲۸-۴-۱۶- استریلیزاسیون مرکزی    ۱۴۸
۲۸-۴-۱۷- داروخانه    ۱۵۱
۲۸-۴-۱۷-۱-پیچیدن نسخه    ۱۵۲
۲۸-۴-۱۷-۲- ترکیب    ۱۵۳
۲۸-۴-۱۷-۳- ساخت    ۱۵۴
۲۸-۴-۱۷-۴- تسهیلات کارکنان    ۱۵۵
۲۸-۴-۱۷-۵- بخش اداری بیمارستان    ۱۵۵
۲۸-۴-۱۷-۵-۱- بخش نگهداری اسناد و مدارک پزشکی    ۱۵۶
۲۸-۴-۱۷-۵-۲ ورودی اصلی    ۱۵۷
۲۸-۴-۱۷-۵-۳- اتاقهای اداری    ۱۵۷
۲۸-۴-۱۸- ورودی و خروجی    ۱۵۸
فصل پنجم
۱-۵-دلایل انتخاب سایت:    ۱۶۱
۲-۵- سایت موردنظر    ۱۶۲
۳-۵-تحلیل سایت    ۱۶۳
۴-۵-کاربری های اطراف    ۱۶۴
فصل ششم
۶-۱-کانسپت چیست؟    ۱۶۶
۶-۲-کانسپت طرح موردنظر:    ۱۶۶
۶-۳-نمونه های مشابه:    ۱۶۸
۶-۳-۱-نمونه موردی داخلی    ۱۶۸
۶-۳-۱-۱-دی کلینیک یاسوج    ۱۶۸
۶-۳-۲-نمونه موردی خارجی    ۱۷۲
۶-۳-۲-۱مرکز تشخیص سرطان    ۱۷۲
۶-۳-۲-۲- بیمارستان obici    ۱۷۳
۶-۳-۲-۳-انستیتو سنت پیر    ۱۷۴
۶-۳-۲-۴- بیمارستان آگاتاریه    ۱۷۶

پاسخ دهید