حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

تعداد صفحات: 75

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1206 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده

موضوع نیروی انسانی به عنوان عامل مهم پیشرفت، نخستین بار پس ازجنگ جهانی دوم، توجه دولت ها وسازمان ها را به خود جلب کرد. نقش انسان ازنیروی کارساده به منبعی همتراز با سایرمنابع وسپس به سرمایه انسانی ومهم ترین عامل تولید ثروت تبدیل شده است. یکی از مشخصه های مدیران درکلاس جهانی، استعداد یابی، توان برانگیختن، تفویض اختیار، مربیگری وتوانمندسازی کارکنان است.
درقرن بیست ویکم که اهمیت سرمایه های فکری دریک سازمان بیش ازاهمیت سایر سرمایه های آن است، این انسان ها هستند که ارزش یک سازمان راتعیین می کنند وبرای صاحبان سهام خصوصی وعمومی آن سودایجاد می آفرینند.اما منابع انسانی درسازمان های ایرانی هنوز جایگاهی به عنوان سرمایه، نزدشرکت ها ندارند وجایی درستون ترازنامه برای آنها درنظرگرفته نشده است. هم اکنون نرخ تولید ثروت با استفاده ازمنابع انسانی درکشور، پس ازمنابع طبیعی وفیزیکی قراردارد.
چالش های پیچیده وفراگیر اقتصادجهانی ازجمله جهانی شدن، تحول بازارهاتغییرات تکنولوژیک وپارادایم ها، منابع انسانی را ازبی ارزشی خارج کرده وجزو عناصر اصلی روش های جدید مدیریت قرارداده است. مدیران ومتخصصان منابع انسانی نیزدرزمره مشاغل کلیدی، حساس وتخصصی سازمان های پیرو قرار دارند

چکیده
مقدمه
تاریخچه و پیشینه حسابداری منابع انسانی
روند تحولات حسابداری
مفهوم و تعریف حسابداری منابع انسانی
نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیمات سازمان
ضرورت واهداف حسابداری منابع انسانی
ارزیابی منابع انسانی
مشکلات ارزیابی منابع انسانی
اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی
معیارهای ارزش گذاری منابع انسانی
چالش های ارزش گذاری منابع انسانی
روش های ارزش گذاری منابع انسانی
روش های گزارش گری منابع انسانی
مشکلات وانتظارات
نتیجه گیری
پانوشت ومنابع

پاسخ دهید