جریان سودگرایی از دیدگاه جاتن استوارت میل

جریان سودگرایی از دیدگاه جاتن استوارت میل

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 850 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 5 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

جریان سودگرایی از دیدگاه جاتن استوارت میل
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 13

فهرست مطالب
1. چکیده
2. مقدمه
3. فایده گرایی
4. دستورالعمل عمل اساسی اصالت سود
5. فایده گرایی کیفی به عنوان آلتر نایتویی برای فایده گرایی کمی
6. فایده گرایی عمل محور و قاعده محور
7. تفاوت گونه های فایده گرایی
8. فایده گرایی ناظر به قاعده ی واقعی و فایده گرایی ناظر به قاعده ی آرمانی
9. نطریه های اخلاقی فاعل محور در مقابل نظریه های اخلاقی مثل محور یا نتیجه گرایانه
10. فایده گرایی ایده آل
11. فایده گرایی روان شناسانه
12. فایده گرایی لیبرال
13. چندین نقد بر اخلاق فایده گرایی جان استوارن میل و پاسخ میل به آن
14. نتیجه گیری
15. منابع

چکیده:
در این گزارش رسمی بر آن است که با بررسی اجمالی و گذرا بر ساختار اندیشهی جان استیوارت میل و معرفت شناسی او نسبت به جایگاه چیستی و چگونگی مبحث فایده گرایی در نظام اندیشه ای او ارجاعاتی فراهم شود و به سوالاتی چون سعادت چه کسی را باید مدنظر داشت: برخی مربوط به ماهیت وظیفهی اخلاقی هستند، یعنی آیا باید همیشه سعی کنیم تا حداکثر ممکن سعادت را پدید آوریمیا اینکه وظیفه این است که براساس قواعدی زندگی کنیم که در اکثر موارد سبب افزایش سعادت می شوند، برخی مربوط به تعریف سعادت اندیشی سعادت عبارت است از برطرف شدن نیازهایا برآورده شدن علایق و منابع و یا داشتن لذت و بهره ی بسیاریا ارضای امیال؟ وبا توجه به مبادله کیفیت و کمیت، پاسخ داده شود، بدین ترتیب بخش اول به بیان تعریف فایده گرایی و دستور العمل اساسی اصالت سود و مختصری از مبانی نظری و افکار این فیلسوف اخلاق می پردازد، در بخش دوم فایده گرایی کیفی از دیدگاه میل در مقابل فایده گرایی کمی نبتام که میل در جهت تصیح و تکمیل آن برآمده کاوش می شود در بخش سوم فایده گرایی عمل محور و قاعده محور و تفاوت گونه های فایده گرایی قاعده محور را بررسی نموده و در بخش چهارم فاعل و مسئولیت اصلی و اولیه هر فاعل اخلاقی و توجه به ملاک اخلاقی را از نظر می گذراینم.
و در بخش پنجم و پایانی فایده گرایی ایده آل و روانشناسانه و فایده گرایی لیبرال و در نهایت گزارش با بیان پاره ای از انتقادات و جمع بندی و نتیجه گیری موضوع پایان می پذیرد.