تاثیر مدیریت سود و افشا بر عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تاثیر مدیریت سود و افشا بر عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 2163 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 26 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 13 نوامبر 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروپوزال و مقاله کارشناسی ارشدحسابداری
تاثیر مدیریت سود و افشا بر عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
چکیده:
مدیریت واقعی سود و افشا طبق تغییر در فعالیت های عملیاتی باهدف گمراه کردن ذینفعان انجام میشود. دستکاری فعالیت های واقعی برجریان های نقدی و در پارهای از موارد بر اقلام تعهدی تأثیر میگذارد. روشهای دستکاری و افشا فعالیتهای واقعی مانند کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش فروش و یا کاهش مخارج اختیاری در بحرانهای اقتصادی، ازجمله روشهای بهینه ای هستند که به مدیران کمک میکنند. ولی اگر مدیران به صورت گسترده و غیرعادی به استفاده از روشهای مذکور علاقه نشان دهند، درواقع آنها به مدیریت واقعی سود تمایل دارند و وجود سرمایه گذاران خبره و آگاه دستکاری فعالیت های واقعی را محدود میکند.هدف این مقاله تأثیر مدیریت واقعی سودو افشا بر عملکرد مالی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی پنجساله از سال 1390 تا 1395 می باشد. در این تحقیق مدیریت واقعی سود متغیر وابسته و عملکرد آتی شرکت بازده آتی دارائی ها، بازده آتی حقوق صاحبان سهام، سود آتی هر سهم و نسبت آتی قیمت به سود شرکت به عنوان متغیر مستقل تحقیق درنظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدیریت واقعی سود با بازده آتی کل دارائی ها، بازده آتی حقوق صاحبان سهام، سود آتی هر سهم و نسبت آتی قیمت به سود شرکت در سال بعد رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: مدیریت واقعی سود، افشا، عملکرد مالی شرکت، بازده دارایی

مقدمه:
سود گزارش شده در صورتهای مالی بعنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سهامداران- سرمایه گذاران- کارگزاران بورس و … قرار می گیرد. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روشهای برآورد حسابداری است و تهیه صورتهای مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری می باشد ممکن است مدیریت بنا به دلایل مختلف اقدام به مدیریت سود نماید…

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
مبانی نظری
اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشینه پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش انجام پژوهش
جامعه آماری
روش گردآوری داده ها و اطلاعات
پیشنهاد برای پژوهش های آینده
محدودیت های پژوهش
منابع