بودجه ریزی عملیاتی در ایران

بودجه ریزی عملیاتی در ایران

تعداد صفحات: 33

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1218 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 23 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.
بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: بودجه عمیلاتی, قانون محاسبات عمومی، ایران، نظارت

فهرست مطالب صفحه¬ی
چکیده ۱
مقدمه ۲
مروری بر مطالعات انجام شده ۳
سیر تطور قانون محاسبات عمومی کشور ۴
سیر تطور بودجه و بودجه ریزی ۵
مسیر وخاستگاه بودجه ریزی عملیاتی ۶
اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی ۸
چالشهای بودجه ریزی عملیاتی ۸
الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۹
عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ۱۱
روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی ۱۲
نظارت در قوانین ایران ۱۴
ارائه مدل مفهومی ۱۵
خلاصه بندی ۱۹
منابع و ماخذ ۲۰

پاسخ دهید