بررسی دیگ های بخار

بررسی دیگ های بخار

تعداد صفحات: 75

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1574 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

دیگ آب گرم (Hot Water Boiler ) ، یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل تحت فشار ، گرم شده و مورد استفاده قرار می گیرد. آب به عنوان سیال عامل بیش تردیگها با ظرفیت حرارتی بالا توان ذخیره انرژی مورد نیاز رادارد.
دیگ های آبگرم در سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و با جاسازی آن در موتورخانه ساختمان می توان گرمایش محیط را تأمین کرد.
دیگ های آبداغ نیز ازانواع دیگر دیگهایی هستندکه در فشارهای بالاتر آب بالای ۱۰۰درجه سانتی گراد تولید می کنند.

فصل یک
۱-۱-دیگ آبگرم                                                                                                         ۱
۱-۱-۲-راه اندازی دیگ ابگرم                                                                                          ۲
۱-۱-۳-انواع دیگ ابگرم                                                                                                ۳
۱-۱-۳-۱- دیگ ابگرم چدنی                                                                                         ۱۰
۱-۱-۳-۲-دیگ ابگرم فولادی                          ۱۳
۱-۱-۴-  تاریخچه و عملکرد فایرتیوپ    ۱۶
۱-۱-۵-روش های تمییز کاری دیگ آبگرم                                                                         ۲۴
۱-۱-۶-عیوب ایجاد شده در دیگ های آبگرم                                                                     ۲۵
۱-۱-۷-علل ایجاد عیوب در دیگ های آبگرم                                                                     ۳۲
۱-۱-۸-چرخه کوتاه دیگ                                                                                             ۳۳
۱-۱-۹-بازه استفاده دیگ آبگرم                                                                                      ۳۴
۱-۱-۱۰-  محاسبه ظرفیت دیگ آبگرم                                                                              ۳۵
۱-۱-۱۰-۱-طراحی و محاسبه تجهیزات موتور خانه                                                          ۳۸
۱-۱-۱۱-نحوه انتخاب دیگ آبگرم                                                                                     ۴۱

فصل دوم
مقدمه                                                                                                                        ۴۳
۲-۲- تاریخچه دیگ بخار                                                                                               ۴۵
۲-۲-۱- دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی                                                                ۴۷
۲-۲-۲- طبقه بندی انواع دیگ بخار                                                                                   ۴۸
۲-۲-۲-۱-طبقه بندی از مصارف دیگ بخار                                                                          ۴۹
۲-۲-۲-۲- طبقه بندی فشار سیکل و بخار                                                                            ۴۹
۲-۲-۲-۳- طبقه بندی مصالح صنعتی و متالوژی                                                                     ۵۰
۲-۲-۲-۴- طبقه بندی سطوح تبادل حرارتی                                                                          ۵۰
۲-۲-۲-۵- طبقه بندی فشار کوره ها                                                                                   ۵۰
۲-۲-۲-۶- طبقه بندی نوع احتراق                                                                                      ۵۱
۲-۲-۲-۷- طبقه بندی منبع انرژی دیگ                                                                                ۵۱
۲-۲-۲-۸-طبقه بندی از نوع سیال عامل                                                                               .۵۱
۲-۲-۲-۹- طبقه بندی سیرکولاسیون عامل                                                                             ۵۲
۲-۲-۲-۱۰-طبقه بندی شکل و موقعیت لوله های دیگ                                                            ۵۲
۲-۲-۳- تشخیص پارامترهای دیگ از روی نمودار                                                                  ۵۳
۲-۲-۴-رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار                                                                    ۵۳
۲-۲-۵- شستشوی دیگ بخار                                                                                           ۵۶
۲-۲-۶- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار                                        ۵۸
۲-۲-۷-نصب، راه اندازی و بهره برداری از دیگ بخار                                                              ۵۹
۲-۲-۸- طراحی و ساخت دیگ های بخار                                                                            ۶۰
۲-۲-۹- نگهداری دیگ های بخار غیرفعال                                                                           ۶۳
۲-۲-۱۰-نگهداری دیگ بخار به روش خشک                                                                       ۶۴
۲-۲-۱۱-نگهداری دیگ بخار به روش تر                                                                            ۶۵
۲-۲-۱۲-نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار                                                                ۶۶
۲-۲-۱۳- رفع عیوب در دیگ های بخار                                                                              ۶۷
منابع و مراجع                                                                                                              ۷۵

پاسخ دهید