مجازی سازی در شبکه کامپیوتری

مجازی سازی در شبکه کامپیوتری

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1339 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 

مقدمه ۱
فصل اول۲
مقدمه  ۳
۱-۱ مزایای استفاده از معماری مجازی سازی ۴
۲-۱ بررسی وضعیت شرکت سیتریکس در بازار مجازی سازی۴
•    ۱-۲-۱ نقاط قوت. ۶
فصل دوم. ۷
مقدمه ۸
۱-۲مزایای استفاده از سرورهای مجازی در مقایسه باساختار قدیمی. ۹
•    ۲-۱-۲ استفاده بهینه ازمنابع سرورهای موجود و کاهش هزینه برق و سرمایش۱۰
•    ۳-۱-۲ مدیریت یکپارچه و انعطاف پذیری سیستم ها۱۰
•    ۴-۱-۲ تخصیص منابع موجود. ۱۱
•    ۵-۱-۲ کاهش میزان فضای اشغال شده توسط سرورها۱۱
•    ۶-۱-۲ کاهش Down Time در شبکه. ۱۱
•    ۷-۱-۲ از بین بردن Hardware Dependency 12
۲-۲ تنظیمات شبکه ماشین های مجازی.. ۱۳
فصل سوم تنظیمات شبکه ماشین های مجازی۱۷
مقدمه ..  ۱۸
۱-۳ تنظیمات NAT.  ۱۹
۲-۳آدرس های استفاده شده در سرویس NAT.. 20
۴-۳ تنظیمات شبکه NAT 20
۵-۳فایل تنظیمات NAT..  ۲۰
جمع بندی.  ۲۱
۶-۳فرایند مجازی ساز.  ۲۲
•    ۱-۶-۳ درک منافع ناشی از فرآیند مجازی سازی. ۲۲
•    ۲-۶-۳ ارزیابی یک راه حل مجازی سازی. ۲۴
•    ۳-۶-۳ اگر نرم افزارهای کاربردی با فرآیند مجازی سازی به خوبی عمل می کند آنها را مشخص کنید۲۴
•    ۴-۶-۳ هزینه فرآیند مجازی سازی فراساختار سرور خود را ارزیابی کنید۲۵
•    ۵-۶-۳ زمان و مهارت لازم برای مجازی سازی زیرساختار سرور خود را ارزیابی کنید۲۶
فصل چهارم مجازی سازی یا شبیه سازی. ۲۸
مقدمه  ۲۹
۱-۴ نکات مهم در مجازی سازی..  ۳۰
۲-۴ نگاهی به فناوری مجازی سازی از دیروز تا امروز. ۳۳
۳-۴ چند نمونه از مجازی سازی.. ۳۵
۴-۴ شبکه خصوصی مجازی یا VPN. 36
فصل پنجم رایانش ابری.  ۳۹
مقدمه  ۴۰
۱-۵ تعریف..  ۴۱
۲-۵ تاریخچه.  ۴۱
۳-۵ اقتصاد رایانش ابری..  ۴۲
۴-۵ معماری.  ۴۳
۵-۵گونه‌های رایانش ابری..۴۴
•    ۱-۵-۵ابر عمومی. ۴۴
•    ۲-۵-۵ابر گروهی…۴۵
•    ۳-۵-۵ابر آمیخته. ۴۵
•    ۴-۵-۵ ابر خصوصی. ۴۵
•    ۵-۵-۵ رسانه ذخیره‌سازی ابری. ۴۶
•    ۶-۵-۵ میان ابر.. ۴۶
۶-۵ چالش‌ها.  ۴۶
•    ۱-۶-۵آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی. ۴۶
•    ۲-۶-۵ شکل جدید نرم‌افزارها. ۴۷
•    ۳-۶-۵ پذیرش. ۴۷
•    ۴-۶-۵ کنترل. ۴۷
•    ۵-۶-۵هزینه‌های پهنای باند.. ۴۷
•    ۶-۶-۵شفافیت دسترسی. ۴۸
•    ۷-۶-۵قابلیت اطمینان.. ۴۸
•    ۸-۶-۵حفظ حریم خصوصی۴۹
•    ۹-۶-۵ امنیت. ۴۹
•    ۱۰-۶-۵ میزان در دسترس بودن و کارایی. ۴۹
•    ۱۱-۶-۵ انتقاد از واژه. ۴۹
•    ۱۲-۶-۵ نگاهی به آینده. ۵۰
نتیجه گیری۵۱
منابع. ۵۳

پاسخ دهید