بررسی کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی و مروری بر فرآیند استریولیتو گرافی SLA و پارامترهای سیستم SLA

بررسی کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی و مروری بر فرآیند استریولیتو گرافی SLA و پارامترهای سیستم SLA

تعداد صفحات: 17

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 858 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 18 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی
مروری بر فرآیند استریولیتو گرافی SLA و پارامترهای سیستم SLA

کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.
هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده است.

کالیبراسیون و تعادل قطعات مکانیکی
1 ارزیابی استحکام استاتیکی و صحه‌گذاری یک سازه به کمک تحلیل‌های تئوری تجربی تنش و کرنش

برای انجام این پروژه، موارد ذیل انجام گردیده است :
1 طرح‏ریزی (طراحی) آزمایش
2 اخذ اطلاعات موردنیاز ثبت‏ داده ‏ها، انجام تصحیحات مورد لزوم
3 انجام تحلیل نرم ‏افزاری
4 انتخاب دستگاهها، نصب گیج‏ها، انجام آزمایشات،
5 پردازش و تفسیر نتایج
6 نتیجه‏ گیری نهایی

هدف نهایی از انجام این پروژه، تعیین تنش‏ها و کرنش‏های ناشی از اعمال بارهای وارده به سازه مذکور، در مقاطع بحرانی با دقت قابل قبول می‏باشد.با توجه به حساسیت این پروژه و نبود تجربه قبلی در این خصوص، نهایت سعی در جمع‏آوری اطلاعات موردنیاز از منابع مختلف، مخصوصاً اینترنت گردیده که فهرست آنها در بخش مراجع گزارش موید این گفتار می‏باشد. مدت زمان زیادی از انجام پروژه صرف یافتن دلایل اختلاف نتایج نرم‏افزار و آزمایشات گردید. خوشبختانه پس از تلاش بسیار، این دلایل مشخص گردید و با انجام تغییرات مربوطه، توافق بسیار خوبی از نتایج هر دو روش به دست آمده است. نهایتاً با توجه به مقدار کرنش‌ها و تنشهای استخراج شده از هر دو روش، استحکام استاتیکی این سازه در حد قابل قبولی تأیید گردید.
با توجه به توضیحات قبل، گل کرنش‏سنج FRA 5 17 3LT از نوع انباشته با مشخصات ذیل از شرکت ژاپنی TML انتخاب و خریداری گردید :
الف) ابعاد : 1 طول گیج 5 mm 2 عرض گیج 1.9 mm 3 قطر نگهدارنده 12 mm
ب) مشخصات الکتریکی:
1 مقاومت گیج 119.5 ?.5Ω
2 ضریب گیج‏ها 1,2,3=2.12 ?1%
3 نسبت حساسیت عرضی0.1%
ج) مشخصات سیمها : سه سیم از نوع PVC با سطح مقطع .08 mm2 و مقاومت طول واحد 0.44 Ω/m و طول کل 3m برای هر سیم
د) شماره گذاری شبکه گیج‏ها : طبق شکل فوق
ه) شرایط آزمایش گیج: دمای 25 oC و رطوبت 50% RH
جهت نصب گل کرنش‏سنج‏های مذکور، چسب سازگار با آن، یعنی چسب CN با دمای پخت، دمای اتاق و محدوده دمایی ?20 ~ +80 oC ، انتخاب و خریداری گردیده است.