بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت

بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت

تعداد صفحات: 90

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 991 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 مارس 2018

به روز رسانی در: 31 مارس 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت
مقدمه
1-1 انواع ژنراتورها
فرکانس کار شبکه انتقال CEGB (کمپانی برق بریتانیا)، 50 هرتز می باشد، بنابراین ژنراتورهای سنکرون متصل به این شبکه نیز در فرکانس 50 هرتز کار می‏کند. ژنراتورهای بزرگتر اغلب در سرعت 3000 دور بر دقیقه و بوسیله توربینهای بخار کار می کنند و تعداد کمی از آنها سرعتشان 1500 دور بر دقیقه است. این ژنراتورهای سرعت بالا که عموماً تحت عنوان توربین ژنراتورها از آن نام برده می‏شود و دارای روتور استوانه ای می باشند. موضوع بحث این فصل می باشند. چنانچه منظور نوع دیگری از ژنراتورها باشد. صراحتاً ذکر می گردد.
از مدتها قبل، واحدهای استاندارد شده در شبکه CEGB، ژنراتورهای با ظرفیت 500 و 660 مگاوات بوده اند. در این ظرفیتها شش نوع طراحی مختلف انجام گرفته است که هر کدام در طول زمان تغییرات ناچیزی نسبت به هم داشته اند. به هر حال این ژنراتورها تا حد بسیار زیادی از نقطه نظر عمکرد بهم شبیه هستند و در صورتی که یک نوع خاص دارای تفاوت فاحشی باشد، این موضوع ذکر خواهد گردید (رجوع شود به شکل 1-1). قسمت اعظم این فصل به ژنراتورهای با ظرفیت های ذکر شده پرداخته و تئوری کلی ای در مورد ژنراتورهای سنکرون عنوان می گردد. در انتهای این فصل توضیح مختصری راجع به انواع دیگر ژنراتورهای مورد استفاده در CEGB داده خواهد شد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه 2
1-1 انواع ژنراتورها 2
1-2 پیشینه تاریخی 3
1-3 استانداردها و مشخصات 7
فصل دوم
تئوری ژنراتور سنکرون 10
2-1 القاء الکترومغناطیسی 10
2-2 سرعت، فرکانس و زوج قطبها 11
2-3 بار، مقادیر نامی و ضریب توان 12
2-4 MMF ، فلوی مغناطیسی 14
2-6 دیاگرام های فازوری 15
2-6-1 ولتاژ نامی، استاتور بدون جریان، شرایط مدار باز 15
2-6-2 ولتاژ نامی، جریان استاتور نامی و ضریب توان نامی 16
2-7 گشتاور 19
2-8 سیم پیچی سه فاز 19
2-9 هامونیک ها: سیم پیچی توزیع شده و کسری 20
فصل سوم
روتور و استاتور 26
3-1 سیم پیچی روتور 26
3-2 دمنده ها 27
3-3 هسته استاتور 28
3-4 سیم پیچ استاتور 28
فصل چهارم
سیستمهای خنک کن 31
4-1 خنک کن هیدروژنی 31
4-2 سیستم خنک کن هیدروژنی 32
4-3 سیستم خنک کن آبی سیم پیچ استاتور 42
4-4 سیستم های خنک کن دیگر 49
فصل پنجم
توربوژنراتور 53
5-1 اصل کلی ماشین سنکرون 53
5-2 تشریح ژنراتور 54
5-2-1 دورنمایی از ژنراتور 54
5-2-2 استاتور 55
5-2-3 سیم پیچ استاتور 56
پارامترهای اختصاصی استاتور 58
5-2-4 روتور 59
5-2-5 هواکش های محوری (فن های محوری) 61
5-3 سیستم خنک کننده 62
5-3-1 مسیر هوا خنک کن در استاتور 62
5-3-2 مسیر هوای خنک در کنداکتورهای روتور 63
5-3-3- فیلترهای جبران هوا 63
5-3-4 کولرها 64
5-4 یاتاقانها 65
5-5- رینگهای لغزشی و نگهدارنده‏های زغالی 66
منابع 78