بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکه فشارمتوسط

بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکه فشارمتوسط

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1144 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 مارس 2018

به روز رسانی در: 31 مارس 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی و تحلیل تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع و انجام مطالعات در شبکه فشارمتوسط
مقدمه:
با شروع به کار نیروگاه « پیرل استریت » در شهر نیویورک آمریکا در سال 1882 میلادی، صنعت برق‌رسانی به وجود آمد. پس از آن این صنعت به دلایل مختلفی از جمله سادگی تبدیل انرژی الکتریکی به سایر انواع انرژی، سهولت انتقال، کنترل آسان و ملاحظات زیست‌محیطی با سرعت بسیار زیادی پیشرفت نمود و نیروگاهها، خطوط انتقال و شبکه های توزیع گسترش یافتند، تا جایی که امروزه در دور افتاده‌ترین روستاهای کشورهای جهان نیز وجود انرژی الکتریکی و دسترسی مشترکین به آن، امری بدیهی و جزء وظایف مهم دولتها تلقی می‌گردد. شبکه برق ‌رسانی شامل سه قسمت عمده تولید، انتقال و توزیع می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمی بیش از توزیع و حدود دو برابر انتقال است. اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی ساختار شبکه توزیع، مجموع هزینه احداث، بهره‌برداری و نگهداری از بخش توزیع (به دلیل نزدیکی به مشترکین و برنامه‌های توسعه شهری که افزایش روز افزون نصب تجهیزات را موجب می‌شود) نیز از درجه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. حجم زیاد سرمایه‌گذاری و اهمیت بخش توزیع لزوم دقت هرچه بیشتر در برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری بهینه از این بخش را یادآور می‌شود.

فهرست مندرجات
فصل اول: معرفی سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 1
1-1 مقدمه 2
1-2 آشنائی کلّی با سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 3
1-3 عوامل مؤثر در طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع 4
1-4 ساختار شبکه‌های توزیع ….. 8
1-5 شبکه توزیع ایران 12
1-6 خلاصه مباحث 13
فصل دوم: بررسی قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 14
2-1 مقدمه 15
2-2 دلایل اهمیت قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع 16
2-3 مفاهیم کیفیت برق و دسترسی به سیستم 16
2-4 قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی 18
2-4-1 شاخصهای اصلی محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع 19
2-4-2 شاخصهای تکمیلی محاسبه قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع 21
2-4-2-1 شاخصهای مربوط به مصرف‌کننده 22
2-4-2-2 شاخصهای مربوط به بار و انرژی 24
2-5 خلاصه مباحث 26
فصل سوم: بررسی تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع 27
3-1 مقدمه 28
3-2 مدلسازی سیستم جهت ارزیابی قلبلیت اطمینان 29
3-2-1 مفهوم مدلسازی شبکه 29
3-2-2 سیستمهای با شبکه متوالی 29
3-2-3 سیستمهای با شبکه موازی 31
3-2-4 سیستمهای با شبکه ترکیبی 32
3-2-5 سیستمهای با برخی اجزاء مازاد 36
3-2-6 سیستمهای با اجزاء مازاد آماده کار 37
3-2-7 بررسی کلّی شبکه مدل‌شده توزیع ایران 38
3-3 تأثیر ادوات کلیدزنی در قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع 39
3-3-1 آشنایی با ادوات کلیدزنی 39
3-3-2 مرور برخی از تعاریف سیستمهای توزیع 40
3-3-3 روشهای افزایش قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع 41
3-3-4 مکان‌یابی سکسیونرها و نقاط‌مانور در سیستم‌های‌توزیع 44
3-3-5 روش ‌تحلیلی ‌محاسبه قابلیت‌ اطمینان ‌سیستمهای ‌توزیع
‌به ‌کمک‌ ادوات ‌کلیدزنی 48
3-4 خلاصه مباحث 52
فصل چهارم: ارزیابی سالیانه قابلیت اطمینان شبکه فشارمتوسط شهر آستارا به‌همراه مطالعات عددی 53
4-1 مقدمه 54
4-2 بررسی حوادث و خاموشی‌های فیدرهای فشارمتوسط آستارا 55
4-3 آمار تعداد و مدت زمان خاموشی انواع خطاها در کلّ شبکه آستارا 62
4-4 تحلیل آماری خطاها درفیدرهای فشارمتوسط خروجی از
پست فوق‌توزیع آستارا 69
4-4-1 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 1 آستارا 69
4-4-2 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 2 آستارا 72
4-4-3 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 3 آستارا 75
4-4-4 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 4 آستارا 78
4-4-5 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 6 آستارا 81
4-4-6 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 7 آستارا 84
4-4-7 تحلیل آماری خطاها در فیدر شماره 8 آستارا 87
4-5نتایج نرخ وقوع و متوسط مدت خاموشی انواع خطاها برای فیدرهای فشارمتوسط شهر آستارا 90
4-6 نتایج شاخص‌های قابلیت‌اطمینان پست‌های‌توزیع ناشی از انواع خطاها 96
4-6-1 محاسبه شاخص کل انرژی تأمین نشدهENS) ) برای فیدرهای فشارمتوسط منطقه 136
4-6-2 نتایج محاسبات شاخص‌های تکمیلی قابلیت اطمینان 139
نتیجه‌گیری و ارائه دیدگاه کلی در خصوص قابلیت اطمینان سالیانه 143
فهرست مراجع 146
پیوست استاندارد « IEEE 1366 » مربوط به شاخصهای قابلیت اطمینان