بررسی رفتارخمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از Oil palm shell

بررسی رفتارخمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از Oil palm shell

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 1318 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آوریل 2017

به روز رسانی در: 30 آوریل 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی رفتارخمشی تیرهای بتنی مسلح سبک وزن ساخته شده از Oil palm shell
در این تحقیق تیرهای مسلح با نسبتهای مختلف تقویت شده (از0.52%تا3.90%)ساخته شده وآزمایش شد.
اطلاعات بدست آمده شامل مشخصات خیز( تغییر مکان)،شاخص های شکل پذیری وچرخش-حرکت وضعی است.
این تحقیق روشن میکند که تیرهای بتنی مسلح ساخته شده با پوسته نخل روغنی قابل مقایسه با انواع دیگر بتنهای سبک وزن است ومقایسه کردن نتایج آزمایش با آیین نامه های معمول بتن به خوبی این موضوع راقابل قبول میکندونشان میدهد که تیرهای با نسبتهای تقویتی کم همه نیازهای این آیین نامه ها مانند( )را مرتفع میکند.

1-مقدمه:
کشور مالزی معمولا بیشتر از نصف کل روغن نخل جهان را تولید میکند،درختان نخل سرتاسر4.05میلیون هکتار از سرزمینهای این کشور را پوشانده است ودرحدود18.88تن در هر هکتار خوشه میوه تازه محصول میدهد.( )1
در مکنهیی که فرایند استخراج روغن از خوشه میوه تازه انجام میشود،مواد زاید جامدومایع زیادیمعمولا وجود دارد.
این زایدات شامل خوشه های خالی میوه ها،فیبرها،میوه ها وفاضلاب حاصل از آنها است. در حقیقت خوشه های میوه تازه فقط شامل5.5%میوه می شود.( )وبیش از چهار میلیون تن از پوسته نخل روغنی( )در سال زباله جامد حاصل میشود این زباله ها معمولا بی مصرفندوهمواره در پایان کار سوزانده میشوند.این پوسته در همه جا در دپوهایی مانند شکل (4)وجود دارد. این کاملا سبب آلودگی میشودو مضر برای محیط زیست است. کنترل محیط زیست بسیار دارد سخت میشود واین زباله ها موجب پر هزینه بودن این موضوع می شوند

در 14 صفحه بصورت فایل word می باشد.