بررسی رضایت زناشویی ، روابط فرازناشویی

بررسی رضایت زناشویی ، روابط فرازناشویی

تعداد صفحات: 91 صفحه

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 876 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 فوریه 2020

به روز رسانی در: 4 مارس 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

رضایت زناشویی ، روابط فرازناشویی
مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی  و رضایت زناشویی با نگرش  به روابط فرازناشویی  در زنان مراجعه کننده به دادگستری انجام شد . روش تحقیق همبستگی ، جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه زنان  مراجعه کننده به دادگستری دارای سابقه خیانت  در طول 4 ماه که 100 نفربودند واز روش نمونه گیری  تصادفی ساده استفاده و تعداد80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از  سه  پرسشنامه شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی ، رضایت زناشویی و نگرش به روابط فر ازناشویی استفاده شد و اطلاعات پرسشنامه ها با استفاده از روش  همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که   بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی ، تجربه پذیری ، روان رنجورخویی ،توافق پذیری و وجدان گرایی و رضایت زناشویی با روابط فرازناشویی رابطه وجود دارد و همچنین برون گرایی ، تجربه پذیری ، روان رنجورخویی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت و توافق پذیری و وجدان گرایی و رضایت زناشویی با روابط فرازناشویی رابطه منفی وجود دارد.
کلید واژگان:ویژگی های شخصیتی ،رضایت زناشویی ، روابط فرازناشویی

قسمتی از متن…
1-1مقدمه
خیانت زناشویی، دارای تاریخچه طولانی در حیات انسان است . آمارهای موجود در رابطه با شیوع خیانت در روابط زناشویی، متفاوت است. درصد این روابط در ایالات متحده بین 26 تا 70% برای زنان و 33 تا 75% برای مردان متغیر بوده است ( پلات و همکاران ،2008 ، آماتو ،2009 ) .
تحقیقات انجام شده در رابطه با خیانت حاکی از آن است که دلایل متعددی را می‌توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، ازجمله نارضایتی در رابطه فعلی، تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشم یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نامطمئن بودن درمورد رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ نایافتگی و کمبود تعهد، علاقه مفرط برای برقراری رابطه عاشقانه با فرد خارج از رابطه زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه‌ها، در دسترس نبودن همسر، مصرف دارو یا الکل (دریگوتاس و همکاران، 2001، یلات و همکاران ،2008). علاوه بر دلایل مذکور، ادبیات موجود دررابطه با انگیزه‌های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز ازجمله سن، تحصیلات، وجود فرصت‌ها، طول مدت رابطه، تاریخچه طلاق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگی های شخصیتی را در این زمینه موثر دانسته‌اند ( باردیج و همکاران ،2009) شخصیت، نقش عمده‌ای را در بسیاری از زمینه‌های زندگی ایفا می‌کند و درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت می‌دانند (باس و شکلفرد، 2003). به دلیل اهمیت و شیوع این آسیب در این پژوهش برآنیم که عوامل مرتبط با آن را شناخته تا بتوانیم حتی الامکان با بهبود این عوامل از روابط فرازناشویی جلوگیری کنیم.
1-2 بیان مسأله
خانواده در زمره مهمترین سیستمهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می گیرد حفظ و تداوم خانواده از اهمیت زیادی بر خوردار است . خانواده به عنوان واحدی اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفادهندگی و تغییر و تحول آسیب ها و عوارض است که هم بستر شکوفایی و هم بستر فرو پاشی روابط میان اعضایش می باشد (مومنی و شعاع کاظمی،1390). به اعتقاد گلاسر (2004)، زوجها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می کنند، ولی مشاهده می کنند که صمیمیت اولیه به تدریج رنگ می بازد. با گذشت زمان زندگی برخی از زوجین به جدایی کشیده می شود، اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت و ملال آور ادامه می دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می آورند. مهمترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی روابط نامشروع کشیده می شود، تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی یابند. بنابر این جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین، عیب جویی، سرزنش و شکوه نمی کنند یا نق نمی زنند (گلاسر ، 2004). خانواده، پناهگاه انسان اجتماعی است، مامنی است که به دلخواه برگزیده می شود تا جایی برای سکون و آرامش باشد. وجوه منفی پدید آمده از درون این نهاد است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، زیاد است و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری را ایجاد می کند. با وجود این متاسفانه، شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ از هم پاشیدگی خانواده ها هستیم . خیانت و بی وفایی به همسر دلیل عمده ی طلاق و فرو پاشی خانواده ها است( باس و شاکلفورد ،2003)، خیانت یا روابط فرا زناشویی مشکل عمده ای برای بسیاری از زوج ها است و برآورد شده است که 26 تا 70 درصد زنان و 33 تا 77 درصد مردان متاهل در طی زندگی اقدام به خیانت می کنند( پلات و همکاران،2008). خیانت یا همان روابط فرا زناشویی، مجموعه ای از رفتارهایی در نظر گرفته شده است که به وسیله ی آن، یک همسر از ارتباط معمول با همسر خود تخطی کرده و اقدام به تعامل با فرد دیگری غیر از همسر می کند و در حقیقت این نقض تعهد زناشویی به حسادت و رقابت منجر می شود.بی وفایی زناشویی پدیده ای است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی فرد از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع می پیوندد (هارلی ،2009). بی وفایی و خیانت، نوعی اختلال و بیماری در رفتار است، زیرا با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوبی که به همراه دارد، آسیب ها و مشکلات مختلفی را برای هر یک از افراد دیگر ایجاد می نماید(آزادنام،1391). خیانت جنسی برای افراد در تمام سنین، یکی از عمده ترین دلایل شکستن قواعد ازدواج و تعهد است(شوورز ،2012). بی وفایی ، چنانچه در خانواده ای روی دهد، بیش از همه همسری را که مورد بیوفایی واقع شده، هدف آسیب قرار خواهد داد و موجب مختل شدن بهداشت روان و از دست دادن تعادل عاطفی و رفتاری وی خواهد شد. در این میان، فرزندان نیز از آسیبهای وارد شده به ساختار خانواده بی نصیب نخواهند ماند (ایازی،1382)، ارتباط با افراد دیگر، عموماً بخش عمده ای از زندگی افراد را تشکیل میدهد. بزرگسالان نوعاً در اقدام به تک همسریگزینی، در زمان جوانی بدنبال ایجاد یک رابطه صمیمانه انحصاری هستند (شیکلفورد ،2008). تقریباً تمامی افراد متاهل یا کسانی که با شریک خود زندگی میکنند انتظار دارند شریک آنها از نظر جنسی و احساسی به آنها وفادار باشد و خیانت برای افراد در تمام سنین، یکی از عمده ترین دلایل شکستن قواعد ازدواج و تعهد است (پلازو ،2007 ) و به شدت بر عملکرد و ثبات رابطه اثر میگذارد، قواعد رابطه را بر هم میزند، خلاف انتظارات طرف مقابل بوده؛ همچنین اعتمادی را که رابطه بر اساس آن شکل گرفته مخدوش می نماید(آماتو ،2009). خیانت یا همان روابط فرا زناشویی، مجموعه ای از رفتارهایی در نظر گرفته شده است که به وسیله ی آن، یک همسر از ارتباط معمول با همسر خود تخطی کرده و اقدام به تعامل با فرد دیگری غیر از همسر می کند و در حقیقت این نقض تعهد زناشویی به حسادت و رقابت منجر می شود. بنابر این ، خیانت متمایز از رفتاری است که صرفا شامل ارتباط با فرد دیگری،غیر از همسر است(دنوان،2010).