بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان

بررسی رابطه بین عوامل مختلف(شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1120 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 نوامبر 2016

به روز رسانی در: 20 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت . شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد .
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه ……….می باشد .
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
مقدمه
پیشینه داخلی و خارجی
نظریه ی مثلثی عشق
انواع عشق
دلایل درست ازدواج
روش های مطالعه برای انتخاب همسر
عوامل مربوط به شرایط زندگی
معیارهای ازدواج موفق
تعریف سازگاری
خصوصیات سازگاری
راه های سازش یا سازگاری
مراحل بحران
روش های مداخله در بحران
خصوصیات انسان سازگار
تعارضات در زندگی زناشویی
عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند
عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی
راه های مقابله با اختلالات زناشویی
رابطه ی ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
لازمه ی حفظ روابط زناشویی
تعهد در زندگی زناشویی
چالش های زندگی مشترک
تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال
خانواده ی نابسامان
علل خانواده ی نابسامان
عوارض خانواده ی نابسامان
تحقیقات انجام شده درباره ی موضوع
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه ی آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش اجرا و نمره گذاری
روش های گردآوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرضیه ۱
فرضیه ۲
فرضیه ۳
فرضیه ۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها

پاسخ دهید