بررسی دموکراسی و پیدایش و ضرورت آن

بررسی دموکراسی و پیدایش و ضرورت آن

تعداد صفحات: 22

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 947 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 16 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی دموکراسی و پیدایش و ضرورت آن

فصل اول :دموکراسى چیست؟
احزاب سیاسی هم در فاشیست در جناح راست موضوع این کتاب شرح مراحل گذرا به دمکراسی است 1990 1974 روی مفهوم دمکراسی معنی جدید آن مربوط می‌شود به قیامهای انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم. در اواسط سده بیستم دمکراسی به معنی شکل حکومت ، برحسب منابع قدرت برای حکومت ، بر پایه مقاصدی در پیش می‌گیرد و بر مبنای شیوه و روال کاری که در تشکیل حکومت گرفته می‌شود ، تعریف شده است.
در این بررسی دمکراسی بر بنیاد شیوه و روال کار حکومت مورد است.
مفهوم دمکراسی برحسب «اراده مردم » «نفع عامه » «روش دمکراتیک ترتیبات سازمان یافته ایست برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد ، از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأی مردم ، به قدرت و مقام تصمیم‌گیری می‌رسند ».
دمکراسی رقابت و مشارکت آزادی بیان ، آزادی اجتماعات و سازمانها را که لازمه آزادی بحث رقابتهای انتخاباتی محترم می‌شمارد.
در 1990 کار به نخستین انتخابات در یک کشور دمکراتیک تحت نظارت یک یا چند گروه صلاحیتدار بین‌المللی «دمکراسی واقعی» آزادی ، مساوات ، برادری ، حکومتهائی که بر پایه انتخابات آزاد بر سر کار می‌آیند فاسد ، کوته‌بین ، غیر مسئول باشند ، خاص حمایت کنند و به سود عامه باشد درمانند. دمکراسی فضیلت عام و جمعی است نه فردی و ارزش دمکراسی‌ها مقامات عالی تصمیم گیرنده اعمال قدرت تام نمی‌کنند. دیگ گروههای جامعه در اعمال قدرت شرکت می‌جویند. مقامات عالی تصمیم گیرنده به صورت آلت دست و نمادی برای غیر دمکراتیک درآیند که اعمال قدرت می‌کنند ، دمکراتیک نیست.
ثبات ویا ضعف و شکنندگی نظام دمکراتیک مسأله ثبات و استحکام مطلب اصلی دمکراسی و غیر دمکراسی را دو موضوع کاملا جدا از هم در نظر گرفت موضوع واحدی دانست که تغییر و تحول می‌پذیرد. برداشت دوگانگی از دمکراسی علاقه ما در این است که از رژیم غیر دمکراتیک به یک رژیم دمکراتیک برسیم. رژیمهای دمکراتیک انتخابات رقابت‌آمیز ندارند و بیشتر رأی دهندگان در آن شرکت نمی‌کنند.
سلطنت های مطلقه امپراتوری‌های بوروکراتیک اولیگارشی آریستو کراسی مشروطه با حق رأی محدود رژیمهای توتالیتر در سده بیستم پس از شروع دمکراسی سربلند کردند. تک حزبی بودن یک نفر رهبری پلیس مخفی نافذ و نیرومند که یک جامعه ایده‌آلی معرفی می‌کند همان جامعه‌ای که جنبش توتالیتر مردم نفوذ و بر آنها نظارت می‌کند سازمانهای اجتماعی و اقتصادی سنتی اقتدارگر رهبری واحد نبود حزب نبود بسیج ایدئولوژی حکومتی محدود جهان در طول قرنها رؤسای قبایل انتخابی بودند در بعضی جاها در سطح روستاها نهادهای سیاسی به مدت طولانی وجود داشت. دمکراسی یونان و رم گاه زنان بردگان از مشارکت در زندگی سیاسی کنار گذاشته دمکراسی نوین دمکراسی دولت ملت است نخستین گام به سوی دمکراسی در غرب ، در نیمه اول هفدهم برداشته عقاید دمکراتیک و جنبشهای دمکراتیک ،از تجلیلات نه اصلی ، انقلاب انگلستان بود. احکام بنیانی کانکتی کات که در 14 1636 نخستین «قانون اساسی مکتوب دمکراسی نوین» بود. در 1750 هیچگونه نهاد دمکراتیک در اواخر سده بیستم کشورهای بیشتری دارای نهادهای دمکراتیک شدند.
گذارهائی از رژیمهای غیر دمکراتیک بع دمکراتیک در زمانهای خاصی صورت در دنیای جدید سه موج دمکراسی شدن برخاسته نخستین در انقلابهای آمریکا و فرانسه نهادهای دمکراتیک روبه تکامل کاملا جنبه خصوصی دارد . سان‌شاین برای مسخص کردن این که نظامهای دو معیار سنجیده 50 درصد از مردان بزرگسال دارای حق رأی شناخته شدند هیأت اجرائی مسئول باید در یک پارلمان منتخب ، حمایت اکثریت را به دست آورد در انتخابات عمومی خود حائز اکثریت و برنده شده باشد . ایالات متحده بالغوه امتیازات و شرایط مالکیت در ایالات قدیمی و پذیرفتن ایالات جدید با حق رأی عام مردان در انتخابات ، نسبت آراء سفید پوستان مرد را که در انتخابات ریاست جمهوری در 1828 در اوایل دهه 1930 پس از آن که موج اول کاملا فرو نشست اسپانیا و شیلی به دمکراسی پیوستند. نخستین موج برگشت در سال 1922 با رژه نظامی در رم سهل و آسان دمکراسی شکننده و کم و بیش فاسد ایتالیا از سوی موسولینی آغاز شد . عکس‌العمل این گونه تغییرات در رژیمها سر بلند کردن ایدئولوژیهای کمونیسم ، فاشیسم و میلیتاریسم بود .
جنگی جهان را با قبول دمکراسی گروه چب و راست ویرانی و نابودی آن کمر بستند.
با آغاز جنگ جهانی دوم موج کوتاه دوم دمکراسی شدن سربلند کرد . اشغال نیروهای بیگانه نهادهای دمکراتیک آلمان غربی ، ایتالیا ، اتریش ، ژاپن افزایش فشار روسیه شوروی جرقه‌های دمکراسی چکسلواکی و مجارستان خاموش کرد.
موج دوم دمکراسی شدن، بیش از همه به اقتدارگرایان میدان آمریکای لاتین شدید بود. حکومتهای نظامی برزیل ، آرژانتین و با تردیدهائی ، شیلی اروگوئه ، برطبق یک نظر ، الگوهای نظام سیاسی نوینی شدند که آن را « اقتدارگرائی بوروکراتیک » نام داده‌اند.