بررسی تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعداد صفحات: 72

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 834 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 آگوست 2017

به روز رسانی در: 29 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی تاثیر وضعیت خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 72

چکیده :
در این تحقیق ، محقق برآن بوده که تاثیر وضعیت خانوادگی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نماید بنابراین با طرح فرضیه هایی از قبیل : رابطه بین تحصیلات والدین ویادگیری دانش آموزان و یا اشتغال مادران با یاد گیری فرزندان ویا وضعیت اقتصادی خانواده و یاد گیری دانش آموزان وتعداد اعضای خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه راهنمایی دخترانه سیدیونس اردبیلی تحقیقاتی صورت پذیرفته است به گونه ای که از بین تعداد 158 نفر کل دانش آموزان این مدرسه را تشکیل می دهند به علت محدودیت زمانی 20 نفر را به روش تصادفی ساده انتخاب نموده وبا توجه به نتایج آمار پاسخ های پرسشنامه هایی که توسط این دانش آموزان در راستای فرضیه های تحقیق تنظیم شده است وبا توجه به معدل این دانش آموزان و همچنین با استفاده از آزمون T برای دو گروه مستقل که برای هر یک از فرضیه ها به صورت جداگانه نمودار رسم شده و پاسخ ها نیز پس از محاسبات دقیق ثبت شده است که این پاسخها بیانگر آن می باشد که بین سواد والدین و تعداد کم خانواده ورفتارهای مناسب بین اعضای خانواده و وضعیت مناسب اقتصادی خانواده ها وشاغل بودن مادران در یادگیری و پیشرفت دانش آموزان تأثیر مثبتی دارد .

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه :
بیان مساله:
اهداف تحقیق:
هدف کلی:
اهداف جزئی:
ضرورت و اهمیت تحقیق:
فرضیه های تحقیق:
متعیرهای تحقیق:
متغیر مستقل:
متغیر وابسته:
تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات:
تعریف خانواده:
تعریف پیشرفت :
تعریف سواد :
تعریف لغوی پیشرفت تحصیلی:
پیشرفت تحصیلی
تعریف مفهومی، پیشرفت تحصیلی:

فصل دوم:پیشینه های تحقیق
پیشینه های نظری:
عوامل فردی
علل خانوادگی:
علل آموزشی و مدرسه ای:
سطح تحصیلات و فرهنگ خانواده:
تحصیلات والدین:
اشتغال مادران:
بی سوادی والدین
عوامل عاطفی و رفتاری خانواده:
فقدان والدین:
تعداد اعضای خانواده :
پیشنه ی عملی: پیشینه پژوهش در ایران
پیشینه های پژوهش در خارج:

فصل سوم:روش تحقیق
روش تحقیق:
جامعه آماری:
حجم نمونه و روش نمونه برداری
داده های مورد نیاز تحقیق:
ابزارها و روش گردآوری اطلاعات:
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فصل چهارم:توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف اطلاعات جمع آوری شده :
تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده:

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی نتایج تحقیق:
یافته های فرعی تحقیق:
محدودیت های انجام تحقیق:
پیشنهادها:
منابع و ماخذ:
ضمائم

فصل اول:کلیات تحقیق 
مقدمه :
خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهمترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا هنوز تا فرجام زندگی نسبت به سایر نهاد های اجتماعی داراست مهمترین رکن در خانواده پدر ومادر وزن وشوهر است که هر کدام از حقوق ویژه ایدرارتباط بایکدیگر وتامین شرایط زندگی شیرین و شایسته وایجاد محیط سالم و امن برای فرزندان می باشد .
درپیرامون اهمیت وارزش بنای خانواده پیامبر اسلام (ص ) می فرمایند :
«ما بنی فی الاسلام بناء أحبّ إلی اللَّه عزّوجلّ و أعزّ من التّزویج»
«در اسلام هیچ نهادی محبوب تر و عزیز تر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است»
(محدث قمی، سفینه اابحار،ج2،6852)
علاوه بر قرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان و نیز رسول بزرگوار اسلام(ص) مکرراً بر تحصیل علم و دانش تاکید کرده اند به گونه ای که حدیثی از رسول اکرم (ص) در فراگیری تشویق کسب علم وجود دارد که فرموده اند:
«طلب العلم افضل عندالله من الصلاه و الصیام و الحج و الجهاد فی سبیل الله عزوجل.»
جستن علم نزد خداوند از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خداوند بزرگ و گرامی بهتر و برتر است.. (سپهری،ناسخ التواریخ،387)
با توجه به این که والدین مسئولیت رفع نیازهای مادی و معنوی فرزندان را بر عهده دارند بنابراین اگر فرزندان در خانواده ، سالم (از لحاظ روحی و جسمی) با ایمان ، منظم ، مسئولیت پذیر، متکی به نفس بار بیایند، زمانی که وارد اجتماع شوند بی تردید جامعه نیز آنها را با آغوش باز خواهد پذیرفت. با اندکی تامل در نقش و مسئولیت پدر و مادر در آموزش و پرورش و تربیت فرزندان در مییابیم که موفقیت در این امر خطیر به آگاهی و مراقبت شبانه روزی نیازمند است و غفلت و عدم توجه در پاکی و کامل بودن غذای جسم و روح فرزندان (در همه ی مراحل رشد) عوارض غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. در جامعه ی امروزی کودکان علاوه بر محیط خانواده با محیط های دیگری چون مهد کودک ها و مدارس نیز در ارتباط هستند بنابراین جهت نظم بخشی به رفتار و گفتار آن ها و همچنین ایجاد عادات پسندیده در وجودشان مستلزم برقراری ارتباط صحیح و مطلوب با کودکان در نتیجهی ارتباط مستمر با والدین آنها می باشد.