بررسی الگوریتم هیوریستیک و متاهیوریستیک

بررسی الگوریتم هیوریستیک و متاهیوریستیک

تعداد صفحات: 82

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 1991 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 23 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی الگوریتم هیوریستیک و متاهیوریستیک
چکیده
سیستم‌های پیچیده اجتماعی تعداد زیادی از مسائل دارای طبیعت ترکیباتی را پیش روی ما قرار می‌دهند. مسیر کامیونهای حمل و نقل باید تعیین شود، انبارها یا نقاط فروش محصولات باید جایابی شوند، شبکه‌های ارتباطی باید طراحی شوند، کانتینرها باید بارگیری شوند، رابط‌های رادیویی می‌بایست دارای فرکانس مناسب باشند، مواد اولیه چوب، فلز، شیشه و چرم باید به اندازه‌های لازم بریده شوند؛ از این دست مسائل بی‌شمارند. تئوری پیچیدگی به ما می گوید که مسائل ترکیباتی اغلب پلی‌نومیال نیستند. این مسائل در اندازه‌های کاربردی و عملی خود به قدری بزرگ هستند که نمی‌توان جواب بهینه آنها را در مدت زمان قابل پذیرش به دست آورد. با این وجود، این مسائل باید حل شوند و بنابراین چاره‌ای نیست که به جوابهای زیر بهینه بسنده نمود به گونه‌ای که دارای کیفیت قابل پذیرش بوده و در مدت زمان قابل پذیرش به دست آیند.
چندین رویکرد برای طراحی جوابهای با کیفیت قابل پذیرش تحت محدودیت زمانی قابل پذیرش پیشنهاد شده است. الگوریتم‌هایی هستند که می‌توانند یافتن جوابهای خوب در فاصله مشخصی از جواب بهینه را تضمین کنند که به آنها الگوریتم‌های تقریبی می‌گویند. الگوریتم‌های دیگری هستند که تضمین می‌دهند با احتمال بالا جواب نزدیک بهینه تولید کنند که به آنها الگوریتم‌های احتمالی گفته می‌شود. جدای از این دو دسته، می‌توان الگوریتم‌هایی را پذیرفت که هیچ تضمینی در ارائه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتایج آنها، به طور متوسط بهترین تقابل کیفیت و زمان حل برای مسئله مورد بررسی را به همراه داشته‌اند. به این الگوریتم‌ها، الگوریتم‌های هیوریستیک گفته می‌شود.
در این تحقیق به بررسی الگوریتم هیوریستیک ، متاهیوریستیک و انواع آن می پردازیم.

وازگان کلیدی: سیستم، شبکه های ارتباطی، پلی نومیال، الگوریتم، هیوریستیک
فهرست مطالب:
۱-۱الگوریتم
۱-۱-۱- الگوریتمهای جستجوی نا آگاهانه
۱-۱-۱-۱جستجوی لیست
۱-۱-۲-۱جستجوی درختی
۱-۱-۳-۱جستجوی گراف
۱-۲-۱ الگوریتمهای جستجوی آگاهانه
۱-۲-۱-۱جستجوی خصمانه
۱-۲مقدمه
۲-۲- انواع الگوریتمهای هیوریستیک
۳-۲- روش های جستجوی متاهیوریستیکی
۳-۲-۱- روش های جستجوی محلی
۴-۲- الگوریتم تپه نوردی
۵-۲- الگوریتم تپه نوردی تعمیم یافته
۶-۲- جستجوی پرتو محلی
۷-۲- الگوریتم Simulated Annealing
۸-۲- الگوریتم Threhsold Acceptance
۳-۱ الگوریتم جستجوی ممنوعه
۱-۱-۳- ساختار کلی جستجوی ممنوعه
۱-۲-۳-استراتژی فهرست کاندید
۱-۳-۳-استراتژی تقویت
۱-۴-۳-استراتژی تنوع بخشی
۱-۵-۳-مجوز دادن به جوابهای نشدنی
۲-۳- الگوریتم ژنتیک
۲-۱-۳- مقدمه
۲-۲-۳- الگوریتم ژنتیک چیست؟
۲-۳-۳-عملگرهای یک الگوریتم ژنتیک
۲-۴-۳- ایده اصلی
۲-۵-۳-روش‌های انتخاب
۲-۵-۱-۳- مثال عملی
۳-۳- روش جستجوی تکاملی
۳-۱-۳- نظریه داروین
۳-۱-۱-۳- انواع مختلف الگوریتم های تکاملی
۳-۲-۳- الگوریتم ژنتیک
۳-۲-۱-۳- کدگذاری و نحوه نمایش
۳-۲-۲-۳- حل مسائل معروف با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۴-۳- شبکه عصبی
۴-۱-۳- شبکه های عصبی مصنوعی
۴-۲-۳- الگوریتم پس انتشار
۴-۲-۱-۳- انتخاب مقادیر اولیه
۵-۳- کلنی مورچه
۵-۱-۳- مقدمه
۵-۲-۳- مساله فروشنده دوره گرد
۵-۲-۲-۳- کاربردهای ACO
۵-۳-۳- الگوریتم
منابع

پاسخ دهید