بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399

بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی  و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 561 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 ژانویه 2021

به روز رسانی در: 2 می 2021

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399

مقدمه
امروزه با پیشرفت علوم به خصوص علوم انسانی و تأثیری که این علم در تعلیم و تربیت دارد. متخصصان آموزش و پرورش معتقدند که تربیت کودک اگر مهم تر از تعلیم او نباشد اهمیت کمتری از آن ندارد. در دنیای امروز فلسفه تعلیم و تربیت بر این اساس بنا شده است که تمامی جنبه های شخصیت فرد پرورش یابد. به این صورت که برای داشتن انسانی سالم، خلاق و مفید در جامعه لازم و ضروری است که همگام با توسعه قوای فکری و عقلی فرد، قوای جسمانی و عاطفی او هم پرورش یابد. مطالعه شخصیت انسان یکی از مهمترین و پیچیده ترین مباحث در روان شناسی می باشد. راهبردهای شناختی راهبردهایی هستند که به فرد کمک می کنند تا اطلاعات را پردازش کند، راهبردهایی مانند یادداشت برداشتن و نمودار کشیدن. این راهبردها بسیار تکلیف مدار هستند، بدین معنی که ممکن است راهبردی برای یک تکلیف مناسب باشد اما برای تکلیف دیگر نامناسب و برعکس. فعالیت های فراشناختی ماهیت اجرایی و نظارتی دارند و تنها موقع برنامه ریزی، بازبینی و ارزیابی از یک راهبرد شناختی مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه اغلب به عنوان فعالیت های خودگردانی معروفند. به بیان دیگر، راهبردهای شناختی به دانش آموز کمک می کنند تا به هدفی خاص برسد، اما راهبردهای فراشناختی سبب می شوند دانش آموز دریابد که آیا به آن هدف رسیده است یا نه (وایدیا ، ۱۹۹۹). به عبارت دیگر، دانش فراشناختی به دانش کسب شده در مورد فرآیندهای شناختی – دانشی که می تواند برای کنترل فرآیندهای شناختی مورد استفاده قرار گیرد – اطلاق می شود. دانش فراشناختی قابل بیان کردن است و نسبتا ثابت است به گونه ای که امکان اندیشیدن در مورد فرآیندهای شناختی و بحث با دیگران را فراهم می کند، اما ممکن است اشتباه پذیر، غیر واقعی یا مبتنی بر الگوهای ساده لوحانه باشد. چنین دانشی از خود ذهنی – خواه واقعی یا غیر واقعی – اثر مهمی بر رفتار شناختی دارد و ممکن است از طریق مشارکت در فعالیت های کلاسی روزانه تشکیل شود. این شکل از دانش فرد در مورد فرآیندهای فکری خود اغلب به عنوان یک دانش دیر تشکیل شونده توصیف شده است. یعنی فراگیر باید به عقب برگردد و فرآیندهای شناختی خود را به عنوان اهداف تفکر و اندیشه مورد ملاحظه قرار دهد (براون، ۱۹۸۷؛ به نقل از نیاز آذری، ۱۳۸۲).

شامل:
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
تعاریف عملیاتی متغیر ها
پیشینه پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه
طرح پژوهش
روش تجزیه وتحلیل داده ها
منابع