بررسی اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهای بدن

بررسی اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهای بدن

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 766 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آگوست 2017

به روز رسانی در: 30 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهای بدن
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 50

فهرست
مقدمه :
عنوان مشکل :
تحلیل علمی و تجربی :
اولویت :
موضوع :
مخاطب :
هدف کلی :
اهداف جزئی :
اهداف آموزشی :
مواد آموزشی :
محتوی آموزشی :

فصل اول
محتوی آموزشی فصل اول :
هدف –روش :
هدف –مکان :
هدف –وسیله :
هدف –زمان :

فصل دوم
محتوی آموزشی فصل دوم :
هدف –روش :
هدف –مکان :
هدف –وسیله :
هدف –زمان :
ارزشیابی از محتوا:
ارزشابی از برنامه :
منابع و مآخذ :

فصل اول
مقدمه :
ورزش بعنوان یک اصل اساسی در سلامتی روح و جسم انسان نقش ایفا نموده و مینماید و انسان نیازمند است تا برای شادابی روح و جسمش رو به ورزش بیاورد و هر روزه لحظاتی از عمر خویش را صرف آن نماید . از آنجائیکه شالوده شکل گیری اندامهای قوی و روحیه شاداب در سنین دوران تحصیل شکل میگیرد ، لازم است تا برای نونهالان عزیزمان برنامه ریزی نمائیم تا با ورزش و تربیت شخصیتی والا و اندامی قوی داشته باشند تا با عزت راه سعادت خویش را طی نمایند.
برنامه ریزی دقیق نیازمند آگاهی لازم و کافی از اثرات مفید ورزش میباشد . که این امر ایجاب مینماید تا برای مربیان تربیتی که در مدارس مشغول به خدمت میباشند جلساتی تشکیل تا به وسیله آن، اثرات ورزش در موضوعات مختلف بطور پویا و بِروز به آنها بازگو شده تا این امر ، انگیزه مربیان ورزشی را در ارائه فعالیتهای ورزشی منظم و دقیق تقویت نموده و همچنین اثرات آنرا برای دانش آموزان متذکر ساخته تا دانش آموزان نیز به نقش ورزش آگاهی یافته و آنها را مصمم به انجام آن نماید .
از آنجائیکه در مدارس کشورمان نسبت به امر ورزش اهتمام جدی صورت نمی پذیرد یکی از دلائل آن ، عدم آگاهی به اثرات آن میباشد . البته دلائل دیگری نیز دارد که در این جزوه به پاره ای از آنها اشاره گردیده ، از جمله عدم وجود فضای کافی و مناسب در مدارس ، نامناسب بودن ساعات ورزش ، نداشتن امکانات و تجهیزات ورزشی در مدارس ، نبود سالن ورزش ، عدم تخصص نزد مربیان ورزش و که برای هر یک باید چاره ای اندیشیده شود و موانع موجود باید برطرف گردد .
جزوه حاضر که به اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهای بدن و همچنین نسبت به بیماریهای مختلف میپردازد ، جهت آموزش مربیان ورزشی تهیه گردیده تا آنها با آگاهی یافتن از محتوی آن، انگیزه و آگاهی بیشتری در جهت اهتمام به امور ورزشی نونهالان کشورمان نموده تا بوسیله آن افرادی تندرست و نیرومند در جهت خدمت به مردم شریف کشورمان پرورش یابند و سرمنشاء خدمات چشمگیری در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و …گردند. انشاءا….

مشکل :
عدم اهتمام مربیان و دانش آموزان مدارس نسبت به ساعات ورزش

تحلیل تجربی و علمی :
1 عدم شناخت لازم وکافی به اثرات ورزش در سلامت جسمی و روحی دانش آموزان– 100
2 نبودن فضای کافی و مناسب در مدارس – 101
3 عدم پیگیری رشته تخصصی ورزشی – 102
4 تعداد زیاد دانش آموزان در مدارس – 103
5 نامناسب بودن ساعات ورزش – 104
6 عدم برنامه ریزی مناسب برای ساعت ورزش – 105
7 دو شیفته بودن مدارس – 106
8 نبودن سالن ورزش – 1/101
9 نداشتن امکانات و تجهیزات ورزشی – 107
10 نداشتن سرویس بهداشتی جهت دوش گرفتن بعد از تعریق بدن – 108
11 اهمیت ندادن به نرمش قبل از ورزش –109
12 کم بودن ساعت زنگ ورزش در هفته – 110
13 عدم اطلاع از علم تغذیه – 111
14 عدم تخصص نزد مربیان ورزش – 112
15 عدم انگیزه لازم در نزد مربیان به دلیل تامین نبودن و مشکلات معیشتی – 113
16 بازخورد نا مناسب نسبت به ورزش – 114

اولویت :
عدم شناخت لازم و کافی به اثرات موثر ورزش در سلامت جسمی و روحی دانش آموزان
ورزش و اثرات مفید آن
مخاطب :
مربیان ورزشی
هدف کلی :
آشنا ساختن مربیان ورزشی نسبت به اثرات مفید ورزش
اهداف جزئی :
الف آموزش مربیان ورزش در زمینه اثرات ورزش بر دستگاهها و اندامهای مختلف بدن .
ب –آموزشمربیانورزشدرمورداثراتورزشدرزمینههایپیشگیریودرمانبیماریهایمختلف .

اهداف آموزشی :
الف –مربی ورزشی پس ازآموزش قادرمی باشد :
1 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر پوست بدن را بطور شفاهی توضیح دهد
2 در مقابل کلاس با نشان دادن پوستر اثرات ورزش بر دستگاه گوارش را بطور شفاهی توضیح دهد
3 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر یبوست را بطور شفاهی توضیح دهد
4 در مقابل کلاس با ارائه فیلم اثرات ورزش بر دستگاه تنفسی را بطور شفاهی توضیح دهد
5 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه گردش خون و قلب را طور شفاهی توضیح دهد
6 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبی را بطور شفاهی توضیح دهد
7 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه عصبی –عضلانیرابطورشفاهیتوضیحدهد
8 در مقابل کلاس با در دست داشتن جزوه اثرات ورزش بر دستگاه حرکتی را بطور شفاهی توضیح دهد
9 در مقابل کلاس با در دست داشتن عکس اثرات ورزش و حرکات بدنی در سنین مختلف را بطور شفاهی توضیح دهد