بررسی آموزش الکترونیکی و تاریخچه آن و مروری بر شبکه همکاری های مجازی و تجارت و سلامت الکترونیک

بررسی آموزش الکترونیکی و تاریخچه آن و مروری بر شبکه همکاری های مجازی و تجارت و سلامت الکترونیک

تعداد صفحات: 18

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 1066 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 اکتبر 2017

به روز رسانی در: 16 اکتبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی آموزش الکترونیکی و تاریخچه آن

فهرست:
علل شکست پروژه های IT
اندازه گیری حجم تجارت الکترونیک
سازماندهی شبکه همکاریهای مجازی
چالشهای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت
سلامت الکترونیک
تاریخچه آموزش الکترونیکی در جهان
تاریخچه آموزش از راه دور در ایران
تفاوت بین برنامه های ارائه شده بصورت online و کلاس درس

دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش از اقتصاد صنعتی تا اقتصاد اطلاعاتی
آنچه که سالیان متمادی موجب تفاخر و مباهات ایرانیان در سراسرجهان بوده، توجه به دانش، دانش اندوزی و انتقال آن به سایرین بوده است. چندین قرن درخشش تمدن ایرانی اسلامی نیز در گرو توجه به این امر مهم شکل گرفته و پیام تاریخی این مرز وبوم دانایی محوری بوده است.
امروز نیز با ورود به عصر جدیدی از دانش واطلاعات و تباین شاخصه جامعه اطلاعاتی بر مبنای فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با سایر شاخصه های توسعه ملی و جهانی، این تصور که ممکن است سنتهای گذشته فاصله کشور ما را با کشورهای پیشرفته جهان بیشتر کند، باایجاد تحولی جدید تغییـر یافتـه است بـــــه گونـه ای که حرکت نویدبخش جدید می تواند به عنوان مطلبی دیگر در راستای جنبشی همگون با پیشرفتهای علمی جهان تلقی شود.
رویکرد دانش گرا و دانایی محور فناوری اطلاعات و ارتباطات که اکنون درIKT2005 بـــه عنوان مهمترین جریان علمی کشور در حوزه ICT متجلی شده است، عرصه جدیدی است که ایرانیان بتوانند با تکیه بر توانایی های گذشته خود، ابزارهای فناوری جدید را چنان به خدمت بگیرند که فاصله زیاد کشورمان با قافله جامعه اطلاعاتی جهانی را کاهش دهند. حال که عزم کلیه دست اندرکاران کشور بر این است تا با حمایت از این فناوری، بخشی از کاستی های گذشته را جبران کنند، بر خردمندان و دانش مداران فرض است که باتمام توان در این حرکت مشارکت نمایند. مطلب بالا توسط آقای دکتر احمد فهیمی فرد، در دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش به عنوان رئیس کنفرانس مطرح شد.
این کنفرانس که با تلاش دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، کار خود را برمبنای محورهای مهمی چون بررسی مدل اندازه گیری حجم تجارت الکترونیک در ایران، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت، ساماندهی شبکه همکاریهای مجازی در ایران، بررسی علل شکست پروژه های فناوری اطلاعات در ایران و آسیب شناسی توسعه شبکه های تحقیقاتی در کشور و ارائه راهکارهای پیشگیری از آسیب ها، آغاز کرد. در پایان این گزارش، آدرس های اینترنتی برای دستیابی به اصل مقالات قید شده است.

اندازه گیری حجم تجارت الکترونیک
آقایان مهندس کاوه احمدی و مهندس محمود رضا هاشمی، از گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی، دانشگاه تهران، حرکت در دنیای تجارت الکترونیک بدون داشتن اطلاعات و آمارهای دقیق را حرکتی پرمخاطره و پرهزینه دانستندو افزودند، برای اندازه گیری حجم تجارت الکترونیک در سطح جهانی معیارهای متعددی توسط سازمانهای بین المللی نظیرUNCTAD وOECD پیشنهاد شده است
این دو سخنران براین اعتقاد بودند که در کشورهای در حال توسعه به دلایلی نظیر ثابت نبودن قیمتها، درآمد سرانه متغیر، زیرساختهای ضعیف ارتباطی و مشکلات اینچنین، نمی توان به طور مستقیم از مدلهای ارایه شده توسط مجامع مذکور استفاده کرد.