بازنگری برنامه ریزی استراتژیک بانک اقتصاد نوین

بازنگری برنامه ریزی استراتژیک بانک اقتصاد نوین

تعداد صفحات: 176

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 490 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 ژوئن 2020

به روز رسانی در: 29 ژوئن 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بازنگری برنامه ریزی استراتژیک بانک اقتصاد نوین

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، تدوین استراتژی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف این پژوهش بازنگری استراتژی برای بانک مسکن با توجه به رویکرد SWOT می باشد. هدف از این مطالعه، شناخت وضعیت موجود بانک اقتصاد نوین از طریق تحلیل درونی و بیرونی درسال 1994 می باشد. در این پژوهش از ترکیب دوروش کمی و کیفی استفاده شده است ، افراد جامعه پژوهش کلیه مدیران ارشد و میانی بانک اقتصاد نوین بودند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه به شیوه دلفی بود.برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل SWOT استفاده شد.یافته ها نشان داد که بانک اقتصاد نوین از نظرعوامل داخلی و خارجی از نقاط قوت و فرصت های زیادی برخوردار هست. و در شرایطی است که می تواند با کمک استراتژی های مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد

مقدمه…….. ……………….

1- درباره صنعت:

1-1- مشتریان

1-2- تأمین کنندگان اصلی

1-3- حجم بازار

1-4- هزینه های ورود به صنعت

1-5- کمپانی مطرح در صنعت

1-6 چارت سازمانی

1-7- محصولات سازمان

1-8- واحد های جدید الاحداث

1-9- پروژه های زیست محیطی

1-10- چهار رقیب عمده سازمان

1-11- اتفاقات مهم در سه سال اخیر سازمان (مانند سرمایه گذاری های انجام شده و …)

2- چرا برنامه ریزی استراتژیک یک ضرورت است؟

3- مفهوم برنامه ریزی استراتژیک چیست ؟

4- معرفی مدل تعالی سازمانی  EFQM.

4-1- تاریخچه مدل های تعالی و جوایز کیفیت

4-2- نیاز به یک مدل:

4-2-1- مفاهیم بنیادین تعالی:

4-2-2- مدل تعالی EFQM.

4-2-3-منطق رادار

5- مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید

6- مدل برنامه ریزی استراتژیک شرکت

6-1 بیانیه مدیریت

6-2- منشور اخلاقی کارکنان

 6-3-ارزش

6-3-1-مفهوم ارزش سازمانی چیست؟

6-3-2- ارزش های شرکت

6-4- ماموریت

6-4-1-مفهوم ماموریت چیست ؟

6-4-2- اجزای تشکیل دهنده ماموریت

6-4-3- ماموریت شرکت

 6-5-چشم انداز

6-5-1- مفهوم چشم انداز چیست ؟

6-5-2- چشم انداز شرکت

6-6- اهداف کلان

6-6-1- اهداف کلان چه اهدافی هستند ؟

6-6-2- اهداف کلان شرکت

6-7- اهداف کوتاه مدت

6-7-1- اهداف کوتاه مدت چه اهدافی هستند ؟

6-7-2- اهداف کوتاه مدت شرکت

6-8- استراتژی

6-8-1- استراتژی چیست؟

6-8-2- استراتژی شرکت

6-9- بررسی محیط خارجی

6-9-1- تحلیل محیط بیرونی-کلان :

6-9-2-تحلیل محیط بیرونی- نزدیک، بازار و صنعت:

6-10- بررسی محیط  داخلی

6-11- ماتریس SWOT

6-11-1- تجزیه و تحلیل SWOT

6-11-2- مراحل اجرایی  آنالیزSWOT

7- اهداف استراتژیک

7-1- اهداف استراتژیک چه اهدافی  هستند؟

7-2- اهداف استراتژیک شرکت

8- مدیریت یکپارچه

9- مراجع.