انواع کابلهای 1 تا 5 رشته ایی تا ظرفیت 20KVA

انواع کابلهای 1 تا 5 رشته ایی تا ظرفیت 20KVA

تعداد صفحات: 106

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1018 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 31 مارس 2018

به روز رسانی در: 31 مارس 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

انواع کابلهای 1 تا 5 رشته ایی تا ظرفیت 20KVA

چکیده:
در این پروژه ما در مورد مشخصات الکتریکی کابل مانند گنجایش خازنی، امپدانس، مقاومت عایقی و تلفات کابل و ضریب قدرت عایقی در کابل‌ها و روش محاسبه امپدانس کابل‌های موازی و همچنین در مورد کابل‌های موازی و راکتانس های توالی مثبت و منفی و صفر کابل‌ها با بررسی اثر مسیر برگشت زمین و غلاف بر روی کابل‌های تک‌رشته‌ای و سه‌رشته‌ای و همچنین روش حذف کردن راکتانس خازنی بحث خواهیم کرد و در ادامه با انواع کابل‌های زیرزمینی و همچنین مواد بکار رفته در عایق‌ها و نوع هادی‌های موجود در کابل‌ها و تکنیک‌های نصب و روش‌های حفاظت کابل‌های مختلف در شرایط محیطی و جوی متفاوت و تنش‌ها مکانیکی و حرارتی موجود در کابل‌ها و انواع خطا‌های موجود در کابل مانند قطع‌شدگی و یا اتصال زمین با استفاده از تکنیک‌های مختلف آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب
مقدمه : 1
فصل اول : انواع کابهای زیر زمینی 2
1-1- کابلهای فشار متوسط 2
1-1-1- کابلهای زرهی 3
1-1-2- کابلهای کمربندی 3
1-1-3- کابل H 3
1-2- کابلهای فشار قوی 4
1-2-1- کابل روغنی 4
1-2-1-1- الف : کابل روغنی با فشار کم 4
1-2-1-2- کابل روغنی با فشار زیاد 5
1-2-2- کابل گازی 6
1-2-2-1- کابل گازی با فشار داخلی در غلاف آلومینیومی 6
1-2-2-2- کابل گازی با فشار داخلی در لوله فولادی 6
1-2-2-3- کابل گازی با فشار خارجی در لوله فولادی 7
1-2-2-4- کابل کپسولی با گاز SF6 7
2-3- کابل لاستیکی و پلاستیکی 8
1-3-1- کابل پروتودور 9
1-3-2- کابلی پلی اتیلن 9
1-4- کابل فشار قوی جریان دائم 9
1-5- نشانه‌های شناسائی کابلها 10
فصل دوم : مشخصه‌های الکتریکی کابلها 11
2-1- گنجایش خازنی- مقاومت خازنی- ضریب گنجایش- کاپاسیتانس 11
2-1-1- گنجایش خازنی کابلهای تک رشته‌ای 11
2-1-2- کابلهای سه رشته‌ای با حفاظ مشترک 14
2-1-3- گنجایش یا مقاومت خازنی در واحد طولC’b 14
2-2- امپدانس- مقاومت ظاهری- مقاومت مرکب 15
2-3- مقاومت عایق 16
2-3-1- مقاومت عایقی در واحد طول و پدیده نشت 19
2-4- ضریب قدرت عایق (زاویه افت عایق) 20
2-4-1- تلف عایق 21
2-4-2- توزیع تنش (ولتاژ) الکتریکی در تنه کابل و محاسبه آن 26
2-4-3- توزیع تنش الکتریکی(ولتاژ)a.c در کابلهای حفاظدار 252
2-4-3-1- تنش در سطح رسانا 28
2-4-3-2- قطر رسانا 29
2-4-3-3- توزیع تنش d.c. 31
2-5- تلفات کابل 31
2-5-1- تلفات رسانا 32
2-5-2- تلفات عایق 32
2-5-3- تلفات حفاظ فلزی- غلاف فلزی- زره 33
2-5-3-1- تلف جریانهای سرگردان (گردابی) 31
2-5-3-2- تلف مداری غلاف 34
2-6- تعیین افت ولتاژ 36
2-6-1- مسیرهای کوتاه 36
2-6-2- مسیرهای طولانی (بلند) 38
فصل سوم : راکتانسهای توالی مثبت و منفی و صفر کابها 40
1-3- راکتانس و مقاومت توالی صفر 40
1-3-1- کابل سه رشته‌ای 40
3-1-1- هنگامی که هر دو مسیر برگشت زمین و غلاف وجود داشته باشد. 45
3-1-2- هنگامی که فقط مسیر برگشت غلاف وجود داشته باشد. 43
3-1-3- هنگامی که فقط مسیر برگشت زمین وجود داشته باشد (کابلهای بدون غلافe.g) 46
3-2- کابلهای تک رشته‌ای 44
3-3- حذف کردن راکتانس خازنی 53
3-3-1- برای کابل‌های تک رشته‌ای و سه رشته‌ای غلافدار 54
فصل چهارم : محاسبه امپدانس کابلهای موازی 57
4-1- محاسبه امپدانس کابلهای موازی 55
4-1-1- کابلهای تک رشته‌ای 55
فصل پنجم : تکنیکهای نصب کابها 59
5-1- حمل و نقل 59
5-2- تخلیه قرقره 60
5-3- حداقل دما برای نصب کابل 64
5-4- حداقل شعاع خمش 65
5-6- کشش مجاز کابل 65
5-6- روشهای مختلف کابل کشی 63
5-6-1- کابل بکار رفته در داخل پستهای توزیع 63
5-6-2- کابلهای خارج شده از پستهای توزیع 64
5-6-2-1- دفن کابل در زمین 64
5-6-2-2- سیستم مجرای کابل یا سیستم زیرزمینی 64
5-7- توصیه‌های عمومی درباره کابل کشی 68
5-7-1- تنش‌های مکانیکی خارجی 68
5-7-2- تنشهای حرارتی خارجی 68
5-7-3- حفاظت در برابر عوامل جوی و مواد خورنده 68
5-7-4- اتصال به زمین و تداوم الکتریکی پوششهای فلزی کابلها 68
5-7-5- جداسازی یا تفکیک کابل کشیهای مربوط به مدارهای با ولتاژ خیلی پایین و وسایل ارتباطی 69
5-7-6- انتخاب وسایل کابل کشی 69
5-7-7- نقاط تجمع آب یا گرد وخاک 67
5-7-8- آماده سازی انتهای کابل 67
5-7-8-1- کابلهای با عایق پلیمری با ولتاژ 1/0.6 کیلوولت 67
5-7-8-1- کابل با عایق پلیمری و ولتاژ بالاتر از 1/ 6/0 کیلوولت تا 30/18 کیلوولت 67
5-7-9- ذخیره طول معینی از کابل در هنگام نصب 68
5-8- کابل‌کشی در داخل پست 71
5-8-1- کابل‌کشی روی دیوار یا سقف یا قفسه و سینی کابل 69
5-8-2- کابل در کانال 69
5-3- کابل‌کشی در خارج از پست 70
5-3-1- خواباندن کابل در گودال و دفن آن در زمین 74
5-3-1-1- مسیر کابل 74
5-3-1-2- حفر کانال 75
5-3-1-3- نصب کابل 76
5-3-1-4- عبور کابل از لوله 73
5-3-2-روشهای مختلف کشیدن کابل 78
فصل ششم : عیب یابی در کابلها 82
6-1- انواع عیب در کابل 78
6-1-1- الف- چگونگی تشخیص اینکه عیب اتصال زمین و یا اتصال کوتاه در کابل می‌باشد 79
6-1-2- ب- چگونگی تشخیص قطع بودن در کابل 84
6-2- مشخص کردن فاصله محل وقوع اتصال کوتاه در کابل به روش مقایسه‌ای 86
6-3- تعیین محل اتصالی در کابل توسط مقاومت 83
6-4- چگونگی تعیین مکان اتصال کوتاه کابل با زمین 88
6-4-1- بوسیله مقایسه در افت ولتاژ‌ها 88
6-4-2- تعیین محل اتصال به زمین در کابل با روش دو نقطه‌ای یا هاین سل مان 89
6-4-4- تعیین فاصله محل اتصال به زمین با استفاده از پل‌اندازه‌گیری(Murray) : 91
6-4-5- تعیین محل اتصالی در کابل با استفاده از روش جهت جریان یا وورم باخ 92
6-4-6- تعیین محل اتصالی در کابل به طریق استفاده از پل فشار قوی (Murray): 94
6-5- چگونگی تعیین محل قطع شدگی هادی در یک کابل 95
6-5-1- با استفاده از ظرفیت خازنی کابل : 95
6-5-2- تعیین محل قطع شدگی در کابل با استفاده از منبع جریان وگوشی : 96