الگوی فضاهای نیمه باز در خانه های بومی تبریز

الگوی فضاهای نیمه باز در خانه های بومی تبریز

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 1643 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 آوریل 2018

به روز رسانی در: 10 آوریل 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

الگوی فضاهای نیمه باز در خانه های بومی تبریز
(بررسی خانه های مشروطه ، قدکی ، بهنام ، علوی ، سرخه ای)

چکیده:
رویکرد اقلیم واقلیم شناسی از بحث های مهم در طراحی گونه های مختلف معماری می باشد. با توجه به اطلاعات موجود تاکنون گونه های مختلف در اقلیم های متفاوت بررسی شده، ولی کمتر اطلاعاتی درباره ریزفضاها در بناهای مختلف وجود دارد. در این زمینه، این سوال پیش می آید که آیا عمده تفاوت بناها در اقلیم های متفاوت فقط در کلیت بناست یا ریز فضاها نیز مهم می باشند؟
باتوجه به اقلیم، نحوه قرارگیری و استفاده از فضاهای مختلف به نظر می رسد، باید تفاوت هایی بین ریزفضاها در اقلیم های مختلف وجود داشته باشد.
برای درک بهتر این موضوع، فضاهای باز ونیمه باز را در خانه های مختلف دوره قاجار تبریز مورد مطالعه قراردادیم.
این مقاله که به روش کتابخانه ای وتحلیلی تهیه شده، ابتدا معماری سنتی اقلیم سرد وکوهستانی (تبریز) را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی نقش فضاهای باز ونیمه باز در خانه های سنتی تبریز و تاثیر آن بر آسایش کاربران پرداخته که نتایج به دست آمده نشان می دهد استفاده از فضاهای باز ونیمه باز در خانه ها از لحاظ اقلیمی بسیار حائز اهمیت می باشد.
کلمات کلیدی: اقلیم تبریز، خانه های سنتی، فضاهای باز ونیمه باز، عملکرد

مقدمه
روش تحقیق:
معماری واقلیم:
اقلیم در تبریز(منطقه سرد وکوهستانی) :
معماری اقلیمی و اهداف آن در مناطق سرد و کوهستانی :
اقلیم و گونه معماری (خانه های قدیمی تبریز ):
تحلیل خانه ها:
تطابق الگوهای فضاهای نیمه باز با مشخصات اقلیمی :
نتیجه گیری:
منابع