استفاده از مواد زاید شیشه و آینه در طراحی لباس

استفاده از مواد زاید شیشه و آینه در طراحی لباس

تعداد صفحات: 69

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 985 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 مارس 2018

به روز رسانی در: 29 مارس 2018

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

استفاده از مواد زاید شیشه و آینه در طراحی لباس

چکیده
از آنجا که در کشور ما قانون اجرای واحدی برای بازیافت وجود ندارد.کمبود بازیافت موجب هدر رفتن بخش عظیمی از سرمایه ‌های ملی شده است. به این نتیجه رسیدیم که یکی دیگر از را راه کارهای بهینه سازی بازیافت شیشه وآینه، این می باشد که می توان بیشتر طراحان لباس با خلاقیت و نوع آوری جدید خود به طور کاربردی تر به این موضوع توجه کنند به طوری که تمامی اقشار جامعه به ضایعات به طور دیگری نظاره گر شوند که فرهنگ استفاده از ضایعات بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.که دراین پروژه به تعریف ضایعات، خصوصیات و دست بندی آن و به طور کلی هر مطلبی که بتواند آشنایی کلی با ضایعات ایجاد نماید پرداخته شده است، آمادگی هرچند نسبی با ضایعات به دست آورد شده است، و در ادامه موضوع محوری این پروژه یعنی طراحی لباس با استفاده ازضایعات شیشه وآینه که نمود آن در اجرای عملی می باشد بیان شده است. مطالب فوق با بهره گیری از منابع متعدد از جمله اینترنت وکتاب و مجلات به دست آمده است. پس از دسته بندی اهداف اختصاصی، هرکدام بطور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند و مطالب مربوط به هرقسمت طبقه بندی شد و در نهایت با جمع بندی یافته ها راه رسیدن به هدف مورد نظر هموارتر گردید.نتیجه این فرایند در پایان، اجرای نهایی اتودهای طراحی لباس با بهره گیری از ضایعات شیشه وآینه است که ازاین ضایعات در قسمت های مختلف ازلباس بکا ر بردیم مانند (کمر،روی سینه، کمربند و…) که به بدن آسیبی نرساند و هم به زیبای تزئینات لباس بیفزایند.

فهرست مطالب
مقدمه………………………1
فصل اول- کلیات……..2
1-1-پیشینه تحقیق..3
1-2-بیان مساله………4
1-3-اهداف تحقیق…5
1-4-فرضیه تحقیق…6
فصل دوم-بررسی مواد زاید(شیشه و آینه7
2-1-تعریف ضایعات…8
2-2-طبقه بندی ضایعات9
2-3-بازیافت…………..10
2-3-1-بازیافت زباله.11
2-3-2-مزایای بازیافت11
2-4-تعریف شیشه..12
2-5-تاریخچه شیشه13
2-6-نمودار فرآیند کلی ساخت شیشه14
2-7-بازیافت شیشه15
2-7-1-ضایعات شیشه15
2-7-2-فواید بازیافت شیشه16
2-7-3-شیشه‌های قابل بازیافت18
2-7-4-شیشه‌های غیر قابل بازیافت در صنعت19
2-7-5-راهکارهای بهینه سازی بازیافت شیشه در ایران23
2-8-آینه24
2-8-1-تعریف آینه…24
2-8-2-تاریخچه……….25
2-8-3-آینه‌ها بر پایه ساختار به گونه‌های زیر بخش می‌شوند27
2-8-4-آینه‌ها بر پایه جنس به گونه‌های زیر بخش می‌شوند27
2-8-5-ساخت آینه………27
2-8-6-کاربردها……………….29
2-8-7-تاریخچه آینه کاری29
2-8-8-پیدایش آینه کاری 31
2-8-9-خاستگاه آینه کاری 34
2-8-10-مراحل اجرای آینه کاری 37
فصل سوم-تجزیه و تحلیل مواد زاید (استفاده از شیشه وآینه) در طراحی لباس39
3-1-خلاقیت طراحی لباس با استفاده از ضایعات40
3-2-آینه دوزی…………….43
فصل چهارم-روند اجرای کار عملی47