آشنایی با پروتئینها و طبقه بندی و ساختمان شیمیایی آنها

آشنایی با پروتئینها و طبقه بندی و ساختمان شیمیایی آنها

تعداد صفحات: 47

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 1275 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 3 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با پروتئینها و طبقه بندی و ساختمان شیمیایی آنها
آشنایی با پروتئینها و طبقه بندی و ساختمان شیمیایی آنها و بررسی نقش پروتئینها در رشد طیور
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 47

نقش پروتئینها در جیره طیور
سر فصلها
پروتئینها (Proteins)
1 پروتئینها و اسید آمینه
2 طبقه بندی پروتئینها : پروتئینهای کروی ، پروتئینهای ریشه ای ، پروتئینهای مرکب
3 تقسیم بندی پروتئینها از نظر منشأ و منبع : گیاهی و حیوانی
4 ساختمان شیمیایی اسیدهای آمینه و پروتئینها
5 ساختمان پروتئین و پروتئین سازی
6 خواص پروتئینها و اسیدهای آمینه
7 تجزیه اسیدهای آمینه
8 هضم و جذب پروتئینها تعادل نیتروژن
9 مقایسه پروتئینهای گیاهی و حیوانی در تغذیه طیور
10 گیاهان به عنوان منابع اصلی پروتئینها
11 نیازحیوان به اسیدهای آمینه (احتیاجات اسید آمینه ای مرغ )
12 عوامل مؤثر بر احتیاجات اسیدآمینه ای
13 اسیدهای آمینه مصنوعی
14 اثر ازدیاد اسیدهای آمینه در جیره
15 ارزش بیولوژیک پروتئین برای مرغ
16 تغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در طیور
17 تنظیم میزان پروتئین جیره در رابطه با انرژی آن
18 پروتئینها و خاصیت جوجه درآوری
19 عوارض و علائم ازدیاد و کمبود پروتئین یا اسیدهای آمینه ضروری
20 احتیاجات روزانه پروتئین جوجه های در حال رشد
21 احتیاجات روزانه پروتئین و اسیدهای آمینه به کمک مقادیر ذخیره شده یا استفاده شده توسط مرغ در روز
22 احتیاجات پروتئینی نیمچه های در حال رشد لگهورن سفید
23 احتیاجات پروتئینی مرغان تخمگذار و اثرات فاکتورها جهت مصرف خوراک و پروتئین مورد نیاز
24 دلایل ممکن برای پایین آمردن راندمان استفاده از پروتئین بوسیله مرغان تخمگذار
25 احتیاجات روزانه پروتئین یک مرغ لگهورن تاج ساده در دو مرحله تخمگذاری
26 احتیاجات اسید آمینه ای جیره های جوجه گوشتی
27 احتیاجات اسید آمینه ای مرغ
28 پروتئین در جیره های جوجه های گوشتی
29 احتیاجات اسیدآمینه ای مرغ

مقدمه:پروتئینها واسیدهای آمینه
نام پروتئین از کلمه یونانی پروتیوز ، به معنی اول یا اهمیت اولیه ، توسط برزلیوس پیشنهاد شد . این کلمه ، کلمه مناسبی است زیرا این ترکیب پیچیده ، مرکب از اسیدهای آمینه در تمام سلولها یافت شده و در اغلب واکنشهای شیمیایی حیاتی موجود در سوخت و ساز گیاه و حیوان دخالت دارد .
گرچه غالباً به تمام پروتئینهای یک حیوان یا ماده غذایی روی هم رفته پروتئین گفته میشود هر پروتئینی با پروتئینهای دیگر متفاوت است . توالی خاص اسیدهای آمینه و چگونگی ارتباط رشته های آنها به یکدیگر ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هر پروتئین و در نتیجه عمل بیولوژیکی آن را مشخص می سازد .
قسمتهای مهم بافتهای نرم بدن مثل ماهیچه ها ، بافتهای پیوندی ، کولاژن ، پوست ، مو ، سم ، پرها ، ناخنها و قسمتهای شاخیمنقار در پرندگان را پروتئین تشکیل می دهند . پروتئینهای خون چون آلبومینها و گلوبولینها که در تنظیم فشار اسنری دخالت دارند منبعی از اسیدهای آمینه اند و وظایف متعدد دیگری را به عهده دارند .
فیبر لیوژن و ترومبو پلاستین و تعــداد دیگری از پروتئینها در انعقـــاد خون دخالت دارند پروتئینهای مرکب خون مثل هموگلوبین عمل انتقال اکسیژن به سلولها را بر عهده دارند و لیپو پروتئینها عمل انتقال ویتامینهای محلول در چربی و نیز سایر مواد واسطه چربی را انجام می دهند . به علاوه لیپو پروتئینها از اجزای اصلی غشای سلولی هستند . سایر پروتئینهای مرکب ، مثل نوکلئو پروتئینها و گلیکو پروتئینها و آنزیمها در ساسر بدن پراکنده اند .غشای زرده تخم مرغ یک فسفر پروتئین است .

1 پروتئینها Proteins :
از نظر ساختمان شیمیایی پروتئینها از ازت ، کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و گوگرد تشکیل شده اند در عده ای از پروتئینها علاوه بر عناصر فوق فسفر هم وجود دارد . مشخص کننده پروتئینها وجود ازت است بطور متوسط 16% از پروتئینها را ازت تشکیل می دهد این امر از نظر تعیین درصد پروتئین مواد غذایی در ترکیبـــات شیمیایی کمـک می کند بدین ترتیب کــه ابتدا با روشهــای شیمیایی مقدار ازت مواد غذایی را بدست می آورندو بعد در مضرب 25/6 ضرب می کنند .
25/6 = 16 ÷100 نتیجه بدست آمده مقدار پروتئین خام را نشان می دهد . این روش اندازه گیری برای تعیین پروتئین حقیقی کافی نیست زیرا بعضی از پروتئینها در حدود 4/13 درصد ازت و بعضی دارای مقدار بیشتری در حدود 3/19 درصد میباشد . پروتئینها از ترکیبات ساده ای بنام اسید آمینه تشکیل شده اند . تعداد اسیدآمینه هایی که تا کنون ساخته شده است 35 عدد میباشد که ساختمان شیمیایی 24 23 عدد آن بطور قطع مشخص شده است . هر پروتئین از تعدادی اسید آمینه تشکیل شده است بطوریکه امکان ندارد تمام اسید آمینه ها در یک پروتئین واحد جمع شوند .