آشنایی با هیدورلیز تکمه سیب زمینی در تولید بیواتانول

آشنایی با هیدورلیز تکمه سیب زمینی در تولید بیواتانول

تعداد صفحات: 6

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 782 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آگوست 2017

به روز رسانی در: 30 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با هیدورلیز تکمه سیب زمینی در تولید بیواتانول
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 6

مقدمه
تمایل بسیاری به سوختهی زیستی پایدار نظیر اتانول ( بیو اتانول) از مواد نشاسته ای وجود دارد فرایندهای صنعتی عمدتا از غلات نشاسته های تکمه و ریشه استفاده می کنند این مواد ابتدا باید بوسیله کاتالیزیا اسیدهای عیر آلی به قندهای قابل تخمیر ؛هیدرولیزشدوند در حال حاضر هیدرولیز نشاسته با کتالیزوری آنزیم ،از مجبت دارد چرا که دارای مزایایی بسیار است (برای مثال واکنشهای ملایم تر ) با این حال هزینه های بالای سرمایه گذاری اولیه و آنزیمهای و نیز نیاز به آزمایشگاههای پیچیده و نیروی کار متخصص عوامل محدود کننده استفاده از این انزیمهاست نقاط ضعف شناته شد هیدرولیز اسیدی ،اثر بازدارندگی احتمالی محصولات جانبی بررشد مخمر خنثی سازی هیدرولیزاتها قبل از تخمیر ومواد پرهزینه برای تجهیزات معایبی برای کاربرد صنعتی آن نمی باشد این فرایند مزایایی مهم دارد از جمله سرعت واکنش بالا یک پیش تیمار ساده برای نشاسته ، یک کاتالیزور ارزان ودردسترس و دمای واکنش نسبتا پایین با غلظت اسید بالا.
تکمه های سیب زمینی منبعی جالب برای تولید اتانول در برخی مناطق اروپا ست چرا که اتانول تولیدی از این تکمه ها ،حدوداً‌ l/ha 1800 1400یاL/t 74 است نوشته های موجود اطلاعات چندانی در خصوص کارایی هیدرولیز اسیدی تکمه های سیب زمینی تازه به قندها و یا بازدارندگی رشد مخمر توسط محصولات جانبی فراهم نمی سازد درمورد هیدرولیز نشاسته سیب زمینی خالص این واکنش ، واکنش ردیف اول کاذب بوده و فعالیت کاتالیز وریhci بالاتر از h2so4 است بسیاری ازبازدارنده ها ی موجود در هیدرولیزرتهای نشاسته سیب زمینی نشاسته سیب زمینی هنوز شناسایی نشده اند اما یکی از آنها 5 هیدوکسی متیل فورفوران (hmf 5 ) در واکنش هیدراسیون گلوکز تشکیل می شود دمای واکنش عاظت اسید سطح نشاسته و مدت زمان هیدرولیز اسیدی نشاسته سیب زمینی شیرین موثر است .
در این مطالعه دما چگونگی شرایط فراوری نظیر نوع تکمه سیب زمینی نوع و غلظت اسید معدنی و نسبت مواد گیاهی به محلول اسیدی را بررسی کردیم و که همگی آنها بر سرعت هیدرولیزفیسانده تکمه سیب زمینی تازه حداکثر الی والان دکستروز (de) ونستنر 5 hmf موثر هستند ,هدف اصلی تعریف چگونگی هیدرولیزاسیدی نشاسته تکمه سیب زمینی در شرایط بهینه فراوری با توجه به قندهای کاهنده کلی و تشکیل 5 hmf بود علاوه بر اینیک هیدرولیزات تکمه سیب زمینی به عنوان سوسبترات برای تولید اتانول با استفاده از مخمر تجاری نانوایی آزمایش شد .