آشنایی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش تخصیص هزینه ها ABC

آشنایی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش تخصیص هزینه ها ABC

تعداد صفحات: 11

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 661 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 4 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 4 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و روش تخصیص هزینه ها ABC
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 11

هزینه یابی بر مبنای فعالیت :
(ABC ) یک روش تخصیص هزینه ها به تولیدات و خدمات می باشد . آن معمولا بکار برده می شود بصورت یک ابزاری از برنامه ها و کنترل می شود . این ابزار ضروری است در طی بررسی هایی که بصورت ارزشی در یک بخش انجام می شود . این مفاهیم از ABC توسعه می یابد در یک بخش از یک کارخانه ای که در طی سالهای 1970 و 1980 در US انجام گرفت .در طی این مدت موافقت می کنند وبا یک میزان کارخانه های ملی که بصورت ساده اکنون در CAMI شناخته شده اند . فراهم می کند فعالیت نقشی از مطالعات و اطلاعات شخصی را وقتی که می تواند بصورت یک فرمهای شناخته شده فعالیت کند در نرخ ارزشمند شرکت و بیرو روبرت کاپلان پیشنهاد کردند یک میزان از مدلهایی که توجه مفاهیم کنند به تعدادی از مفاهیمی که بصورت هنری منتشر کنند در مجله ها روارد باسینس که بر می گردد به سال 1988 .
کوپروکاپلاک توصیف کرده است روش ABC که حل می کرد مسائل را از طریق یک سیستم مدیریتی که به آن بها می داد از طریق سیستم مدیریت که بعلاوه این سیستم ارزشی که هستند اغلب قادرند تعیین کنند بدرستی قیمت واقعی را در تولیدات که ارزش پیدا می کند با ارزش خدمات در نتیجه مدیران می توانند تصمیم بگیرند که متکی شوند بطور ناصحیح یا نادرست باشد با جزئیات مخصوصی که ترکیب می شوند با نتیجه ای که می گیرند ماندن در یک حیطه دلخواه درصدی از ارزش را به بهایی تخصیص می دهد در ABC هویت آن را جستجو می کند که باعث می شود در نتیجه ارتباط پیدا می کند با موضوعات واقعی که برای بهای آن پیشنهاد می دهند یکبار از فعالیتهایی که بصورت ارزشی پیشنهاد داده می شود می تواند بهای آن را مشخص کند که این فعالیتها توزیع می کند بصورت وسیعی از محصولات که می تواند تولیدات بیشتری را بوجود آورد . توجه می کند به حوضجه هایی دیگری که با روشهای مختلف می توانند منجر شوند به قیمت آن یا شارژ کنند بهای بیشتری را برای محصولات بیشتر .

هزینه یابی بر مبنای فعالیت :
(ABC ) یک روش تخصیص هزینه ها به تولیدات و خدمات می باشد . آن معمولا بکار برده می شود بصورت یک ابزاری از برنامه ها و کنترل می شود . این ابزار ضروری است در طی بررسی هایی که بصورت ارزشی در یک بخش انجام می شود . این مفاهیم از ABC توسعه می یابد در یک بخش از یک کارخانه ای که در طی سالهای 1970 و 1980 در US انجام گرفت .
در طی این مدت موافقت می کنند وبا یک میزان کارخانه های ملی که بصورت ساده اکنون در CAMI شناخته شده اند . فراهم می کند فعالیت نقشی از مطالعات و اطلاعات شخصی را وقتی که می تواند بصورت یک فرمهای شناخته شده فعالیت کند در نرخ ارزشمند شرکت و بیرو روبرت کاپلان پیشنهاد کردند یک میزان از مدلهایی که توجه مفاهیم کنند به تعدادی از مفاهیمی که بصورت هنری منتشر کنند در مجله ها روارد باسینس که بر می گردد به سال 1988 کوپروکاپلاک توصیف کرده است روش ABC که حل می کرد مسائل را از طریق یک سیستم مدیریتی که به آن بها می داد از طریق سیستم مدیریت که بعلاوه این سیستم ارزشی که هستند اغلب قادرند تعیین کنند بدرستی قیمت واقعی را در تولیدات که ارزش پیدا می کند با ارزش خدمات در نتیجه مدیران می توانند تصمیم بگیرند که متکی شوند بطور ناصحیح یا نادرست باشد با جزئیات مخصوصی که ترکیب می شوند با نتیجه ای که می گیرند ماندن در یک حیطه دلخواه درصدی از ارزش را به بهایی تخصیص می دهد در ABC هویت آن را جستجو می کند که باعث می شود در نتیجه ارتباط پیدا می کند با موضوعات واقعی که برای بهای آن پیشنهاد می دهند یکبار از فعالیتهایی که بصورت ارزشی پیشنهاد داده می شود می تواند بهای آن را مشخص کند که این فعالیتها توزیع می کند بصورت وسیعی از محصولات که می تواند تولیدات بیشتری را بوجود آورد . توجه می کند به حوضجه هایی دیگری که با روشهای مختلف می توانند منجر شوند به قیمت آن یا شارژ کنند بهای بیشتری را برای محصولات بیشتر .