آشنایی با نظریه‌ی یادگیری و عوامل موثر در یادگیری و روشهای تدریس

آشنایی با نظریه‌ی یادگیری و عوامل موثر در یادگیری و روشهای تدریس

تعداد صفحات: 34

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 1054 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 10 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با نظریه‌ی یادگیری و عوامل موثر در یادگیری و روشهای تدریس
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 34

فهرست
مقدمه
نظریه فراشناخت در یادگیری
عوامل موثر در یادگیری
اهداف آموزشی
مراحل تهیه طرح درس
روشهای تدریس:
منابع و مآخذ

مقدمه:
بطور کلی نظریه‌ای یادگیری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
نظریه شرطی
نظریه‌های شناختی

الف: نظریه شرطی: (رفتارگرایانه) در این نگرش یادگیری عبارت است از ایجاد و تقویت رابطه بین محرک و پاسخ در سیستم عصبی ـ روانی انسان.
ب: نظریه شناختی: یادگیری ناشی از شناخت ادراک و بصیرت است از دیدگاه شناختی یادگیری جدید با ساختهای قبلی او تلفیق می‌شود یادگیری برایانسان یک فرایند دائمی است انسان دائماً محیط را جستجو می‌کند و روابط‌ علتی ـ معلولی بین پدیده‌ها را کشف کرده و می‌شناسد.
تفاوت بین ایندو نظریه: 1 میانجیهای پیرامونی در مقابل میانجیهای مرکزی، در نظریه‌های شرطی پاسخ بصورت حرکت واکنش محیطی عضلانی و مانند آن است ولی در نظریه شناختی فرآیندهای مرکزی نظری، از قبیل خاطره‌ها، انتظارات و… عامل ایجاد در رفتار هدف جویانه است. در نظریه شناختی یادگیری نتیجه کسب ساختمانهای شناختی است ولی در شرطی نتیجه عادت است.1))

نظریه فراشناخت در یادگیری:
فراشناخت به معنی شناسایی دانش انسان نسبت به فرآیندها و تولیدات شناختی خود بکار رفته است. سه مولفه دانش‌بیانی (دانشی که با مقایق و اطلاعات سر و کار دارد) دانش رویدادی (دانشی است مشتمل بر عملیات و فعالیتهایی که برای انجام کار یا وظیفه انجام می‌گیرد) و دانش بافتی و زمینه‌های (دانشی که مربوط به دانستن چرایی‌ها در یک بافت و زمینه است) جزء ابعاد اساسی فرا شناخت تلقی می‌شود این دانش فراگیرنده مجموعه‌ای از فرآیندهای شناختی و نظارتی است که موجب افزایش کارایی، انعطاف حافظه و یادگیری هدفمندانه است.
ـ فراشناخت یعنی شناخت نسبت به چگونگی تفکر و استفاده از راهبردهای ذهنی مناسب برای بهینه سازی یادگیری و کارایی حافظه است.تجربه و آموزش در تکوین آن نقش دارند.سه عنصر : برنامه‌ریزی، بازنگری، تجدید نظر و یا از نظر دیگر، با دانش کنترل خود، کنترل فرایند در این روش یادگیری مورد تاکید قرار گرفته اند. (1)

عوامل موثر در یادگیری
شامل مواد ذیل است:آمادگی از لحاظ جسمانی و عاطفی و… آمادگی دانشجویان اهمیت دارد، داشتن احساس مطبوع نسبت به مواد آموختنی نداشتن اضطراب احساس امنیت در کلاس درس و توانایی درک مطالب از نظر رشد جسمی و ذهنی
انگیزه و هدف: مهمترین عامل ایجاد و انگیزه خلق نیاز در دانشجو می‌باشد طرح واقعیت‌های مرتبط با موضوع درس و ارتباط آنها با مسائل اساسی زندگی و نقابل با محیط در ایجاد و هدف و بدنبال آن انگیزه‌ نقش دارد. اهداف درسی بایستی انعکاسی از واقعیت‌ها و تمایلات ذهنی فرد باشد و بطور واضح بیان شود.تجارب گذشته: مدرس باید فعالیت آموزشی جدید را براساس تجارب شناختی قبلی بیان کند.
رابطه کلها و جزءیها: اجزاء به تنهایی مفهومی ندارند ولی وقتی کل اجزاء در طرح و زمینه روشن قرارگیرند و ارتباط آنها مشخص شود مفهوم می‌یابند حرکت از کل به جزء فرایند یادگری را بهتر و آسانتر می‌کند در این جریان نحوه ارتباط هر یک از اجزاء و نقش آنها در کل مطلب باید روشن و واضح شود این بررسی باید قدرت تحلیل و یافتی و روابط علتی و معلولی را بدنبال داشته باشد و یادگیری را هدف دار بکند.