آشنایی با مفهوم اکراه و بررسی اکراه

آشنایی با مفهوم اکراه و بررسی اکراه

تعداد صفحات: 73

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 843 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 آگوست 2017

به روز رسانی در: 24 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با مفهوم اکراه و بررسی اکراه
فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 73

فهرست عناوین
فصل اول : مقدمه
1 تعریف اکراه
1 1 تعریف لغوی
1 2 تعریف اصطلاحی
2 فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1 ارکان اکراه
1 1 وجود مکره بالفتح
1 2 وجود مکره با کلر
1 3 تهدید و اکراه
1 4 قلمرو اکراه
2 عناصر اکراه
2 1 انجام عمل
2 2 موثر بودن تهدید
2 3 عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2 4 موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2 5 انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2 6 نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2 7 علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2 8 عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3 مقایسه اکراه بااجبار
3 1 تعریف اجبار
3 2 تفاوت اجبار واکراه
4 مقایسه اکراه با اضطرار
4 1 تعریف اضطرار
4 2 ارکان اضطرار
4 3 تفاوت اکراه بااضطرار
4 4 وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
1 نظریه بطلان عقد مکره
1 1 نظریه اول
1 2 نظریه دوم
2 نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2 1 نظریه اول
2 2 نظریه دوم
3 تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
1 نظریه نقل
2 نظریه کشف

مقدمه
1 تعریف اکراه
1 1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن. کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور. در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1 2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1 2 1 قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.
1 2 2 حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.
1 2 3 حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.
1 2 4 حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.
1 2 5 (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.
1 2 6 اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.
1 2 7 اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.
1 2 8 اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.
1 2 9 اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.