آشنایی با سابقه تاریخی و آثار باستانی و معماری شهر اصفهان

آشنایی با سابقه تاریخی و آثار باستانی و معماری شهر اصفهان

تعداد صفحات: 23

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 1118 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 آگوست 2017

به روز رسانی در: 17 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با سابقه تاریخی و آثار باستانی و معماری شهر اصفهان
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 23

فهرست مطالب :
سابقه تاریخی و آثار باستانی اصفهان ……………………… صفحه 3تا6
عالی قاپور در میدان نقش جهان ……………………………….. صفحه7
مسجد امام در میدان نقش جهان …………………………….. صفحه7تا8
محله های اصفهان …………………………………………. صفحه8تا10
معماری اصفهان ………………………………………………. صحفه10
دوران سلجوخی ………………………………………………. صفحه 11
دوران صفوی …………………………………………….. صفحه11تا12
کوه کلاه قاضی …………………………………………. صحفه 12تا 14
آتشگاه…………………………………………………….. صحفه 14تا15
ساختمان آتشگاه ……………………………………………….. صفحه15
بازارها ………………………………………………….. صفحه 15تا20
چهلستون …………………………………………………. صفحه21تا22

سابقه تاریخی وآثار باستانی اصفهان:
اصفهان یکی از شهرهای مبنایی برای کشور ایران در طول تاریخبوده وهست این شهر از معدود مراکز باستا ن شناسی ارزشمند جهانی وبسیاری از آثارباستانی آن در لیست آثار بشری به ثبت رسیده است اگر از تاریخ این شهر سخن به میانآید سرگذشت آن تا اعماق اساطیر وافسانه ها ریشه دارد تاریخ این شهر از یک سو بهسلیمان ونوح متصل واز سوی دیگر پایگاه نهضت کاوه آهنگر بر علیه ضحاک خونخوار معرفیمی گردد.
اهمیت اصفهان به اندازه ای است که دراکثر دائره المعارفهای بزرگ جهان مدخلی به آن اختصاص یافته و سفرنامه هایی از محاسنوشکوه ظاهری و باطنی آن از پژوهندگانی چون تاورنیه ,شاردن و… به نگارش درآمدهومظاهر تمدن آن همانند سبک معماری ,مکتب فلسفی ومنهج فقهی آن چشمگیر است.
دائره المعارفبستانی تاریخ اصفهان را از قرن سوم پیش از میلاد مسیح ذکر کرده است ولی دکتر لطفالله هنرفر در مقدمه کتاب آشنایی با شهر تاریخی اصفهان نوشته است موجودیت تاریخیاین شهر به هزاره سوم قبل از میلاد هم می رسد .
در هر حال ناماصفهان در ابتدا انزان بوده وسپس به گابیان یا گی تبدیل شده است در دوران عیلامیانشعبه ای از مادها به سوی اصفهان رهسپار شدند وبا توجه به این که اصفهان تحت تسلط ایلامیان قرار داشت از پیشرفت آنها جلوگیری به عمل آمد.
در این دوران جادهتجارتی که خلیج فارس را به ناحیه اصفهان مربوط می ساخت به این شهر اهمیت خاصی میبخشید یاقوت حموی اصفهان را سواران نامیده که مشتق از واژه های اسپهان وسپاه استاحتمالا وجه تسمیه این شهر به دلیل وجود پادگان نظامی در آن بوده است .
اردشیر بابکانبنیانگذار سلسله ساسانی اصفهان را به تصرف خود درآورد این شهر که محل فرمانروایییکی از هفت خاندان بزرگ بود با ظهور اسلام در زمان خلیفه دوم به تصرف مسلماناندرآمد وپس از این که اصفهان اسلام را پذیرفت برای مدتی جی امیده شد در قرن چهارمهجری مرداویج بنیانگذار سلسله زیاری اصفهان را ضمیمه تصرفات خود کرد .
رکن الدوله دیلمیدو محله مسلمان نشین شهرستان ویهودیه را به همدیگر ملحق نمود اصفهان در دوره آلبویه وسلجوقیان پایتخت بوده وآثاری که از دوره دیالمه وجود دارد مبین این مطلب استکه درزمان این سلسله نیز اصفهان کاملا مورد توجه قرار گرفته بود دردوره سلاجقه بهویژه در مدتی که خواجه نظام الملک وزیر دوتن از پادشاهان این دوره بود اصفهان بسیارترقی کرد وبعد از فروپاشی سلاجقه واستقرار حکومت اتابکان در نقاط مختلف کشوردستخوشحملات گردید که قتل عامهای دوران مغول و تیمور وهمچنین جهانشاه قره قویونلو از ا یننمو نه می باشد وپس از قتل عام تیمور شهر در موقعیت بسیار آشفته ای قرارگرفت.
در سال 1000 هجری قمری بدستور شاه عباساول پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان انتقال یافت دراین زمان جمعیت اصفهان به یکمیلیون نفر رسید وبه شدت از نظر مراکز تجاری وفرهنگی ترقی نمود.
خیابانهای وسیع ومیدانهای بزرگ مساجد و کاخهایسلطنتی بخشی از سیمای شهر اصفهان در این دوران است به طور کلی آثار مهم تاریخی درشهر اصفهان عبارتند از میدان امام یا نقش جهان ,عالی قاپو,کاخ چهلستون ,منارجنبان ,مدرسه چهارباغ یا سلطانی ,مسجد امام ,مسجد شیخ لطف الله ,کلیسا وگنجینه وانک ,سیوسه پل یا پل الله وردیخان ,پل خواجو وبازار اصفهان .
از جمله نقاط دیدنی این شهر مسجدجامع ,سردرقیصریه ,کاخ هشت بهشت ,تالار اشرف ,بقعه بابا رکن الدین ,امامزادهاسماعیل ,هارون ولایت ,مناره چهل دختران ونقاط تفریحی بیشماری از جمله بوستان شهریملت ,آیینه خانه ,باغ پرندگان وباغ گلهاست تحقیقات باستان شناسی وکاوشهایعلمی حاکی است یکی از نخستین نواحی مراکز تمدن ومسکن انسانهای ماقبل تاریخ در اطرافکاشان قرار دارد .