آشنایی با بیمه های درمان و بیمه های اتومبیل و نحوه صدور آنها

آشنایی با بیمه های درمان و بیمه های اتومبیل و نحوه صدور آنها

تعداد صفحات: 95

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1046 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 15 آگوست 2017

به روز رسانی در: 15 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با بیمه های درمان و بیمه های اتومبیل و نحوه صدور آنها
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 95

قهرست
صدور بیمه های درمان
الف–بیمه درمان گروهی

پوششهای قابل ارایه:
مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه:
طرف قرارداد با بیمه آسیا
عمومی

بیمه‌های اتومبیل
1 تعریف خسارت شخص ثالث عبارتست از:
2 مدارک لازم جهت دریافت خسارت از بیمه نامه شخص ثالث مالی که شامل سه مرحله به شرح ذیل می‌باشد.

الف ) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بدون کروکی:
ب) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده با ارائه برگه کارشناس تصادفات (کروکی)
ج) مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ( گزارش کارشناس تصافدات) کروکی عدم سازش:

ارائه کلیه مدارک و گزارشات مربوط به حادثه شامل:
3 مراحل دریافت خسارت از بیمه نامه شخص ثالث مالی که بستگی به مبلغ زیاندیدگان دارد

واحدهای پرداخت خسارت در تهران:
اداره خسارت مالی بیمه‌های مسئولیت مدنی اتومبیل
بیمه‌های اتومبیل دربدنه
مقدمه
اداره خسارت بدنه اتومبیل
بیمه‌های اتومبیل در صدور
مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه :
مقررات مربوط به انتقال مالکیت وسیله نقلیه

وظایف و تعهدات بیمه گذار :
درصد تخفیف در سال بعد
تا یک ماه
عمومی
صدور بیمه های درمان

الف–بیمهدرمانگروهی
ب–بیمهمسافرینعازمبهخارجازکشور:

مراحل و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه:
طرف قرارداد با بیمه آسیا
عمومی
بیمه‌های اتومبیل

1 تعریف خسارت شخص ثالث عبارتست از:
ارائه کلیه مدارک و گزارشات مربوط به حادثه شامل:

واحدهای پرداخت خسارت در تهران:
اداره خسارت مالی بیمه‌های مسئولیت مدنی اتومبیل
بیمه‌های اتومبیل دربدنه
مقدمه

2 رسیدگی و پرداخت خسارت
اداره خسارت بدنه اتومبیل
بیمه‌های اتومبیل در صدور
مقررات مربوط به انتقال مالکیت وسیله نقلیه

وظایف و تعهدات بیمه گذار :
درصد تخفیف در سال بعد
تا یک ماه

صدور بیمه های درمان
الف–بیمه درمان گروهی
به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری وحادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی وجهت گروه های بالای پنجاه نفر ارائه می نماید. بدین رو شرکت ها وموسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می‌باشد، تحت پوشش قرار دهند.

پوششهای قابل ارایه:
1-جبران هزینه‌های دوران بستری در بیمارستان شامل :
1/1 درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیمایر، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000/000/5 ریال تا حداکثر 000/000/50 ریال قابل ارایه خواهد بود.
2/1 جبران هزینه های زایمان ( طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.

2-جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:
1/2 سونوگرافی، ماموگرافی، ام. آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن. رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
2/2 تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
3/2 شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
3-جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000/500/1 ریال قابل پرداخت است.
4-جبران هزینه‌های اعمال جراحی تخصصی شامل : جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‌باشد.
5-جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000/200 ریال و بین شهری 000/500 ریال در سال می‌باشد.
6-هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.