آشنایی با برنامه آموزش برای همه و EFA و اهداف و راهبردهای آن

آشنایی با برنامه آموزش برای همه و EFA و اهداف و راهبردهای آن

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: doc

دسته بندی: -

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 1095 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 13 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با برنامه آموزش برای همه و EFA و اهداف و راهبردهای آن
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 20

آموزش برای همه Education for all
کنفرانس جهانی آموزش برای همه ( ) ، سال 1990 ( 1369) در جامتین تایلند به همت پنج سازمان بین المللی ( یونسکو ، یونیسف ، صندوق جمعیت سازمان ملل ، بانک جهانی و برنامهی عمران ملل متحد ) برگزار گردید ، اواخر دهه 90 شش اجلاس منطقه ای به منظور بررسی نتایج ارزیابی ملی کشورهای هر منطقه و تدوین چارچوب عمل های منطقه ای آموزش برای همه ، تشکیل شد که مبنای تهیه ی اعلامیه ی نهایی اجلاس دوم آموزش برای همه آوریل 2000 ( اردیبهشت 1379) در داکار سنگال شد .
در اجلاس داکار سندی با عنوان ” چارچوب عمل داکار ، آموزش برای همه عمل به تعهدات جمعی ” در 21 ماده تصویب گردید . در این سند ، آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر ، کلید توسعه ی پایدار کشورها و صلح و ثبات بین ؟آن ها دانسته شده است .تحقق اهداف آموزش برای همه ، ضمن توجه به تفاوت های فردی و شخصیتی یادگیرندگان ، به عنوان امری دارای فوریت ، اعلام و دیرترین زمان تحقق اهداف آن ، سال 2015( 1394) مشخص شد . همچنین با عناوین مختلف بر ضرورت مشارکت مؤسسات بین المللی ، عوامل ملی ، منطقه ای وزیر منطقه ای ( جامعه ی مدنی و مجامع محلی و غیر دولتی ) تأکید شد .
در ماده ی 7 چارچوب عمل داکار تحقق اهداف آموزش برای همه در شش بند مورد تعهد جمعی قرار گرفته و شرکت کنندگان در راستای تحقق اهداف شش گانه ، در خصوص رعایت دوازده راهبرد توافق نموده اند .

راهنمای برنامه ریزی آموزشی
سال 2001، دفتر مرکزی یونسکو در منطقه ی آسیا و اقیانوسیه ، با همکاری کارشناسان و متخصصان هفت کشور آسیایی و چهار کشور اروپایی طی یک فرآیند فشرده ی شش ماهه اقدام به تهیه ی راهنما ی برنامه ریزی عملی ، وسیع و طولانی مدت کشورها قرار گیرد . این راهنما ی برنامه ریزی آموزشی در تابستان سال 1382( 2003) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت متبوع ، جداگانه ترجمه ، تنظیم ، تکثیر و توزیع شد .
ترتیب اولویت سطوح فرآیند برنامه ریزی ( براساس راهنمای برنامه ریزی آموزشی آموزش برای همه )
اولین سطح ، مدرسه می باشد و سازمان دهی فرآیند یاددهی یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع را بر عهده دارد .
دومین سطح ، منطقه ، شهرستان و استان می باشد که امور پشتیبانی مدرسه ، مانند تربیت معلم ، تولید موضوعات و مواد درسی ، مدیریت نیروی انسانی و پوشش تحصیلی دانش آموزان ، تخصیص و بهره وری منابع را به عهده دارد .
سومین سطح ، سطح ملی و مرکزی است که پشتیبانی سطوح قبلی ، تصمیم گیری های کلان در تدوین معیارها و یکپارچه سازی برنامه های سطوح قبل را عهده دار است .

سند ملی EFA
تابستان 1383( 2004) سند ملی برنامه ی آموزش برای همه در دبیرخانه ی شورای ملی برنامه آمو زش برای همه ( معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت ) بر مبنای راهنمای برنامه ریزی آموزشی مذکور تهیه گردید . (پس از دو سال تأخیر از زمان مورد تعهد در اجلاس داکار یعنی سال 2002) در سند ملی آموزش برای همه ، پنج گروه هدف تفکیک و مشخص شده اند :
1 آموزش پیش از دبستان
2 آموزش پایه ( ابتدایی و راهنمایی تحصیلی
3 آموزش و پرورش استثنایی
4 سواد آموزی و آموزش بزرگسالان
5 کودکان خارج از مدرسه

در این سند برای هر گروه ، با بررسی دست یابی ، کیفیت ، مدیریت ، ارتباط و تنگناها ) وضع موجود تجزیه و تحلیل . ( با مشخص نمودن مبنا و خطوط کلی هدف گذاری و تحولات جمعیتی مربوط به هر گروه ) ، وضعیت آینده پیش بینی شده است
همچنین برای هر گروه توصیه های سیاستی جداگانه ای در راستای دست یابی به اهداف کمی و کیفی ، ارایه و در پایان ، ساز و کارهای نظارت ، ارزشیابی و اصلاح تدریجی و فرآیندی برنامه مشخص شده است . در سند ملی آموزش برای همه ، به دلیل برخورداری از ابزارهای قانونی و قابلیت های اجرایی مناطق و استان ها، تدوین برنامه ی عمل استانی ومنطقه ای ، ضروری اعلام و جایگاه آن در سطح هر استان ، شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان و یا شورای آموزش و پرورش استان پیشنهاد شده است .