بمب مکالمه

بمب مکالمه

یادگیری زبانی جدید برای افرادی که مبتدی هستند با انواع چالش ها رو به روست. به طور طبیعی صحبت به زبان انگلیسی برای آن هایی که زبان مادریشان زبان دیگری است و هیچ گونه شباهتی هم ندارد، مشکل است؛اما به نظر شما چرا صحبت به زبان انگلیسی اینقدر مشکل به نظر میرسد؟ شما ممکن است چند صد کلمه و یا حتی بیشتر کلمه انگلیسی حفظ کرده باشید،اما نتوانید حتی دو سه جمله ساده به انگلیسی بگید؛یاد گیری زبان انگلیسی و یا زبانی دیگر به تمرین و تکرار زیاد نیازمند است .ما در این برنامه سعی داشته ایم مکالمات،جملات و اصطلاحاتی را جمع آوری کنیم که به صورت روزمره استفاده می شود،شما با حفظ کردن هر کدام از جملات و تمرین و تکرار آن ها در موقعیت های مختلف به طور باور نکردنی ای سطح اسپیکینگ خود را بالامیبرید.
این برنامه برای سطح مبتدی تا متوسط طراحی شده و در 19 موقعیت متفاوت نمونه جمله ها و اصطلاحات گوناگون آورده شده است؛از قبیل:
• سلام و خداحافظی
• صحبت در مورد شغل و کار
• صحبت در مورد خانواده
• اصطلاحات روزانه
• صحبت در مورد آب و هوا
• …