پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 13000 تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی احساسات نقش زیادی در موفقیت هرکدام از ما در سازمانهای امروزی دارد. از این رو کسب شناخت نسبت به احساسات نامناسب و غلط ممکن است عملکرد فرد را کاهش و یا ابراز احساسات [...]

مشاهده و خرید
بمب مکالمه انگلیسی 3000 تومان

بمب مکالمه انگلیسی

یادگیری زبانی جدید برای افرادی که مبتدی هستند با انواع چالش ها رو به روست. به طور طبیعی صحبت به زبان انگلیسی برای آن هایی که زبان مادریشان زبان دیگری است و هیچ گونه شباهتی هم ندارد، مشکل است؛اما [...]

مشاهده و خرید
نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی 15000 تومان

نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی

نقش فعالیت های خواندن در خانه در پیش بینی راهبردهای فراشناختی و شناختی خواندن و درک مطلب دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی چکیده: مهارت خواندن پایه یادگیری همه موضوعات درسی و غیردرسی است؛ راهبردهای [...]

مشاهده و خرید
ارتباط تصویری 12000 تومان

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری خلاصه ای از متن… تعریف ارتباط چیست ؟ تعریف اول : رفتار هر انسان با انسان های دیگر برای رساندن مقصود خود چه بوسیله نمادها چه بصورت اشارات و بچه بصورت کلام ارتباط نامیده می شود [...]

مشاهده و خرید