طراحی قالبهای فلزی 6000 تومان

طراحی قالبهای فلزی

مقدمه ای برای طراحی قالبهای فلزی طراحی نوعی تصمیم گیری است که با توجه به مطالب خواسته شده توسط طراح صورت گرفته و تصمیم نهایی به طرق مختلف به سفارش دهنده انتقال می یابد.راههای مختلفی جهت توضیح طرح [...]

مشاهده و خرید
سیم کشی ساختمان 12000 تومان

سیم کشی ساختمان

میزان رضایت دانشجو از این دوره این دوره بسیار مفید و برای دانشجوحائز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط کارگاهی ، کسب تجربه ، ایجاد و درک روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و کاربردهای [...]

مشاهده و خرید
تاسیسات حرارتی ساختمان 3000 تومان

تاسیسات حرارتی ساختمان

مقدمه: کارکرد بی عیب و نقص تأسیسات ساختمان،هر قدر هم که درست طراحی شده باشد ، بدون سرویس و نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده متصور نیست. به همین دلیل است که قبل از راه اندازی تأسیسات ساختمان باید [...]

مشاهده و خرید
شرکت بیمه ایران 8000 تومان

شرکت بیمه ایران

چکیده : واحد کارآموزی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود.مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات [...]

مشاهده و خرید
مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود 5000 تومان

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود چکیده امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می [...]

مشاهده و خرید
برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه 15000 تومان

برنامه فیزیکی طراحی کتابخانه

مقدمه عنـوان طرح: عنوان طرح، طراحی کتابخانه عمومی است. این نوع کتابخانه ها، بر خدمات اجتماعی در سطح شهر تأکید می کند. در ایجاد کتابخانه عمومی، فرض بر این نهاده می شود که یک انسان هر چه بیشتر [...]

مشاهده و خرید