بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی 15000 تومان

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و منبع کنترل در دانشجویان کارشناسی رشته روان شناسی

چکیده شیوه های تنظیم عواطف و برقراری ارتباط با دیگران در افراد متفاوت است . نظریه دلبستگی این تفاوت های فردی را در کودکان و بزرگسالان تبیین می کند. بالبی مدعی شد که پاسخ گویی والدین به نشانه های [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی 10000 تومان

بررسی رابطه بین سبک های تفکر مدیران با انگیزه نوآوری دبیران مدارس متوسطه دولتی

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های تفکر مدیران و رابطه آن با انگیزه نوآوری دبیران دبیرستان های دولتی شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی انجام شده است. [...]

مشاهده و خرید
استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده) 15000 تومان

استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده)

چکیده: آنچه اکنون به عنوان بزرگترین مشکل جهانی، بشر را تهدید می‌کند، کمبود انرژی و آلودگی هوا بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی است. برای رفع این دو معضل بزرگ از مدتها پیش، پژوهشگران و دانشمندان [...]

مشاهده و خرید
طراحی نرم افزار مکانیزه هتل 20000 تومان

طراحی نرم افزار مکانیزه هتل

چکیده نرم افزار “  هتل “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات مشتریان و . . . در یک هتل استاندارد با استفاده از C# طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی [...]

مشاهده و خرید
منطق فازی و کاربرد آن 15000 تومان

منطق فازی و کاربرد آن

منطق فازی و کاربرد آن چکیده در این پژوهش ابتدا مفاهیم اساسی و تعاریف بنیادین منطق فازی مطرح می شوند. منطق فازی نوعی تفکر جدید در پیاده سازی و هوشمند نمودن ماشین ها و روبات های صنعتی است که اساس [...]

مشاهده و خرید
ممریستور و کاربرد آن 10000 تومان

ممریستور و کاربرد آن

ممریستور و کاربرد آن چکیده: پس از مقاومت، خازن و سلف و با توجه به معادله ی توصیف کننده ی مشخصه این المان ها، ایده ی عنصر چهارمی مطرح شد. همانطور که در مربع بالا دیده میشود، المانی که رابطه ی [...]

مشاهده و خرید