نقشه( سایت پلان) اتوکد کامل فرهنگ سرا 30000 تومان

نقشه( سایت پلان) اتوکد کامل فرهنگ سرا

مقدمه: نقشه کامل فرهنگ سرا نقشه کامل فرهنگ سرا شامل: پلان ها,نماها,برش ها,سایت پلان,پرسپکتیو داخلی, تری دی (۳d Max) دید پرنده میباشد. فهرست مطاللب: طبقه زیر زمین: پارکینگ,تاسیسات ، انبا,سرویس ها [...]

مشاهده و خرید