کارگاه قالب سازی و تراشکاری 5000 تومان

کارگاه قالب سازی و تراشکاری

قسمتی از متن… محصولات تولیدی کارگاه بسته به نوع قراردادهای کارگاه با شرکت مخابرات دارد که در کنار آن هم خرده کاری هم انجام می شود. در مدتی که بنده مشغول به فعالیت در کارگاه مزبور را داشته [...]

مشاهده و خرید
تاسیسات حرارتی ساختمان 3000 تومان

تاسیسات حرارتی ساختمان

مقدمه: کارکرد بی عیب و نقص تأسیسات ساختمان،هر قدر هم که درست طراحی شده باشد ، بدون سرویس و نگهداری صحیح و برنامه ریزی شده متصور نیست. به همین دلیل است که قبل از راه اندازی تأسیسات ساختمان باید [...]

مشاهده و خرید