کارگاه قالب سازی و تراشکاری 5000 تومان

کارگاه قالب سازی و تراشکاری

قسمتی از متن… محصولات تولیدی کارگاه بسته به نوع قراردادهای کارگاه با شرکت مخابرات دارد که در کنار آن هم خرده کاری هم انجام می شود. در مدتی که بنده مشغول به فعالیت در کارگاه مزبور را داشته [...]

مشاهده و خرید