گزارش کارآموزی رشته عمران 10000 تومان

گزارش کارآموزی رشته عمران

گزارش کارآموزی رشته عمران اجرای ساختمان بتنی گزارش کارآموزی مربوط به مراحل آرماتور گذاری و بتن ریزی تیر و سقف ساختمان بتنی می باشد . در فصل های مختلف دارای فهرست بندی بوده و در پایان کار همراه با [...]

مشاهده و خرید
جمعیت هلال احمر رایگان

جمعیت هلال احمر

فصل اول-آشنایی کلی بامکان کارآموزی تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر : نظام های بشری و بطور اخص جمهوری اسلامی ایران ، که قوانین الهی سر لوحه آرمان و هدف آن که همیشه شناخت مقدم بر هر گونه تجزیه و تجلیل [...]

مشاهده و خرید