کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه 8000 تومان

کار تحقیقی بررسی رابطه بین وکیل و موکل در ایران و فرانسه

چكيده با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل 6000 تومان

کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل

مقدمه وفق ماده ۲۲۰ قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در ان تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود، [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی حقوق خانواده 6000 تومان

کارتحقیقی حقوق خانواده

مقدمه انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات انسان اثر گذارده باشد. [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی بازداشت غیر قانونی 6000 تومان

کارتحقیقی بازداشت غیر قانونی

چکیده بازداشت غير قانوني از حيث اينکه آزادي رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار مي دهند از جمله جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص است، گرچه در مواردي صدمات بدني نيز بزه ديده اين دو جرم را تهديد مي کند، [...]

مشاهده و خرید